skip to Main Content
0234370401 europedirectcomanesti@yahoo.com

AM POCU lanseaza apelul de proiecte „Sistem multinivelar de calificari pentru invatamantul superior”, AP 6/ PI 10.ii/ OS 6.8

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lanseaza apelul non-competitiv „Sistem multinivelar de calificari pentru invatamantul superior”, AP 6/ PI 10.ii/ OS 6.8, cu depunere in MySMIS incepand cu data de 12 septembrie 2018, ora 16.00. Acest apel vizeaza, prin mecanismul non-competitiv, dezvoltarea si implementarea unui sistem de calificare pe mai multe niveluri bazat pe promovarea rutelor flexibile de progres in cariera profesionala, cu un accent pe dobandirea de abilitati si competente relevante pentru piata muncii.Status: Lansat
Depunere: –
Buget: 5.250.000 euroObiectivele concursului
Categorii
Documentatie

Actiunile sprijinite si activitati

Crearea unei economii nationale inteligente depinde de imbunatatirea permanenta a bazei de cunoastere si de calitate a capitalului uman. Interventiile strategice la nivelul sistemului de invatamant superior se vor alinia pentru fundamentarea unor obiective pe termen lung, care sa promoveze inclusiv integrarea si coordonarea subsistemelor nationale ale calificarilor si imbunatatirea transparentei, accesului, progresului si calitatii calificarilor in raport cu piata muncii. Romania este angajata in dezvoltarea invatamantului tertiar ca instrument important in strategia generala de dezvoltare socio-economica, sprijinind toate celelalte planuri si initiative de dezvoltare ale statului, in special Programul National de Reforma, Strategia Nationala pentru Competitivitate 2014-2020 si Strategia Cercetare-Dezvoltare-Inovare.

Viziunea asupra dezvoltarii invatamantului tertiar din Romania 2015-2020 a fost elaborata ca o structura inter-relationata de conditii de sprijin si piloni, care va fi sustinuta prin mai multe masuri si initiative pe termen scurt, mediu si lung, printre care: imbunatatirea calitatii si relevantei invatamantului tertiar si dezvoltarea angajamentelor fata de economie, in special legatura cu piata muncii si inovarea, reprezinta domenii principale de actiune.

Tipuri de activitati sprijinite

in cadrul acestei cereri de proiecte vor fi sustinute in mod corelat si unitar actiuni care vor sprijini efortul de imbunatatire a managementului la nivelul invatamantului superior, in vederea cresterii calitatii şi rezultatelor din invatamantul tertiar, prin promovarea unui sistem bazat pe multicalificare pe baza anticiparii competentelor solicitate de angajator si a continutului inovator, corelat cu OS 6.8.

Solicitanti eligibili

  • Agentii, structuri aflate in coordonarea/subordonarea MEN şi alte organisme publice cu atributii in domeniul invatamantului superior, inclusiv a Cadrului National al Calificarilor in invatamantul Superior.
  • Parteneri sociali din invatamantul superior (ex. organizatii sindicale)/ Parteneri sociali/ sindicate/ comitete sectoriale/ institutii si organizatii membre ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru Ocupare si Incluziune Sociala.

Buget

Alocarea bugetara POCU pentru apelul non-competitiv este de 5.250.000 euro, din care 4.657.106 euro reprezinta alocarea aferenta regiunilor mai putin dezvoltate, iar 592.894 euro reprezinta alocarea aferenta regiunii dezvoltate Bucuresti-Ilfov.

Durata proiectului

Perioada de implementare a proiectului este de maximum 42 luni. Proiectele care vor prevedea o perioada de implementare mai mare de 42 luni vor fi respinse.
La completarea cererii de finantare in sistemul electronic va trebui evidentiata durata fiecarei activitati si sub-activitati incluse in proiect.

Back To Top