skip to Main Content
0234370401 europedirectcomanesti@yahoo.com

Bugetul pe termen lung al UE explicat

Cum este finanțată UE și pentru ce se utilizează fondurile? Aici puteți afla ce este bugetul UE pe termen lung și cum este stabilit.

Bugetul pe termen lung al UE ajută milioane de studenți, mii de cercetători, orașe, întreprinderi, regiuni și ONG-uri. Acesta ne ajută, de asemenea, să avem alimente mai sănătoase și mai sigure, drumuri, căi ferate și aeroporturi noi și mai bune, un mediu înconjurător mai curat și o mai bună securitate la frontierele externe ale UE.

Ideea de bază este că punerea în comun a resurselor face Europa mai puternică, fiind esențială pentru creșterea prosperității. Sunt finanțate astfel proiecte care îmbunătățesc traiul a milioane de europeni. Având în vedere că pandemia de coronavirus a avut un impact social și economic devastator asupra Europei, este mai important decât oricând să dispună de un buget ambițios, care să răspundă așteptărilor europenilor.

Ce este bugetul UE pe termen lung?

Bugetul pe termen lung al UE este denumit uneori și cadrul financiar multianual (CFM). Acesta stabilește plafonul pentru fondurile pe care UE le poate cheltui într-o perioadă de cel puțin cinci ani în diferite domenii de politică. Bugetele pe termen lung recente au fost stabilite pentru o perioadă de șapte ani.

Unul dintre motivele pentru care UE dispune de un buget pe termen lung, precum și de bugete anuale este de a facilita planificarea programelor pe care UE dorește să le finanțeze și de a le spori eficiența. Această previzibilitate este necesară, de exemplu pentru cercetătorii care lucrează la proiecte științifice cu o durată de mai mulți ani.

De asemenea, bugetul pe termen lung trebuie să fie suficient de flexibil pentru a face față crizelor și situațiilor de urgență neprevăzute, precum epidemia de Covid-19. Prin urmare, acesta include o serie de instrumente pentru a asigura folosirea fondurilor acolo unde este cel mai necesar în circumstanțe neprevăzute.

De exemplu, Fondul de solidaritate al UE este conceput pentru a oferi asistență financiară în cazul unei catastrofe majore într-un stat membru. De asemenea, există un fond de ajustare la globalizare care îi ajută pe lucrători să-și găsească noi locuri de muncă dacă au fost concediați ca urmare a schimbărilor structurale intervenite în practicile comerciale mondiale sau ca urmare a unei crize economice. De la începutul crizei coronavirusului, s-au pus la dispoziție fonduri UE pentru a contracara impactul socioeconomic al pandemiei și pentru a sprijini sistemele de sănătate din țările UE. Aflați mai multe în calendarul măsurilor UE de combatere a Covid-19.

Spre deosebire de bugetele naționale, bugetul UE este mai degrabă un buget de investiții, de exemplu nu finanțează educația primară sau apărarea națională. În schimb, se pune accentul în principal pe domeniile în care UE poate aduce o valoare adăugată, stimulând creșterea economică și competitivitatea sau dând dovadă de solidaritate prin sprijinirea persoanelor celor mai afectate de criza Covid-19.

Cum se cheltuie bugetul UE?

Bugetul susține cercetarea și inovarea, investițiile în rețelele transeuropene și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), care vizează stimularea creșterii economice și crearea de locuri de muncă în UE.

Politica agricolă comună (PAC) a UE, împreună cu politica comună în domeniul pescuitului și cu mediul, primește cele mai multe fonduri în cadrul actualului buget pe termen lung. Aceasta este urmată de programele de „coeziune”, care vizează sprijinirea regiunilor mai sărace. Bugetul pe termen lung finanțează, de asemenea, ajutorul umanitar internațional și proiectele de dezvoltare.

Cum este finanțat bugetul UE pe termen lung?

Finanțarea bugetului pe termen lung al UE este complexă, deoarece există mai multe surse de venituri. Printre acestea se numără:

  • contribuțiile din partea țărilor UE
  • taxele la import pentru produsele din afara UE
  • amenzile impuse întreprinderilor care încalcă normele UE în materie de concurență.

Pentru a ajuta țările UE să economisească bani, în special având în vedere impactul epidemiei de coronavirus, Parlamentul dorește să reformeze modul de finanțare a bugetului UE. Acesta solicită noi surse de venituri, deputații sugerând că fondurile ar putea proveni din noile impozite pe profit (inclusiv impozitarea marilor întreprinderi din sectorul digital), din schema de comercializare a certificatelor de emisii și din taxa pe materialele plastice.

Din cauza scăderii anticipate a venitului național brut al țărilor UE în contextul pandemiei și pentru finanțarea redresării, Parlamentul solicită, de asemenea, o creștere a așa-numitului „plafon al resurselor proprii” – adică suma maximă pe care UE o poate cere țărilor membre pentru a finanța bugetul.

Parlamentul a indicat că nu va aproba un nou buget pe termen lung al UE fără o reformă a surselor de venituri ale UE.

Cum se stabilește bugetul pe termen lung al UE?

Înainte de expirarea bugetului pe termen lung în curs, Comisia Europeană prezintă o propunere pentru următorul buget pe termen lung. Propunerea stă la baza negocierilor dintre Parlamentul European și Consiliu, care reunește miniștri din toate țările UE.


Pentru următorul buget pe termen lung pentru perioada 2021-2027, Comisia și-a publicat propunerea în mai 2018. Parlamentul și-a adoptat poziția în noiembrie 2018 și a reconfirmat-o în octombrie 2019. Consiliul nu și-a precizat poziția de negociere înainte de izbucnirea pandemiei de coronavirus.

Pentru a combate epidemia și consecințele acesteia, Parlamentul a solicitat la 17 aprilie și la 15 mai 2020 un pachet de redresare și reconstrucție la scară largă pentru a relansa economia Europei și a oferi sprijin persoanelor celor mai afectate de criză. Ca răspuns la solicitările Parlamentului, Comisia Europeană a propus un plan de stimulare a economiei în valoare de 750 de miliarde EUR, precum și un buget al UE de 1 100 miliarde EUR pentru perioada 2021-2027.

Care este etapa următoare?

După ce Consiliul va adopta o poziție comună, Parlamentul și guvernele UE vor discuta propunerile Comisiei și vor decide asupra formei finale a acestora în cadrul negocierilor viitoare.

Este necesară unanimitatea în rândul statelor membre pentru a se ajunge la un acord cu privire la următorul buget pe termen lung. Orice acord necesită aprobarea Parlamentului.

Back To Top