skip to Main Content
0234370401 europedirectcomanesti@yahoo.com

Construirea unui sistem alimentar sustenabil: strategia UE

Strategia UE privind sustenabilitatea alimentară protejează mediul și asigură alimente sănătoase pentru toți, garantând, în același timp, mijloace de subzistență pentru fermieri.

Sistemul alimentar, de la producție până la consum și deșeuri, are un impact major asupra mediului, sănătății și siguranței alimentare. Prin așa-numita „Strategie de la fermă la consumator”, prezentată la 20 mai 2020, Comisia Europeană dorește să construiască un sistem alimentar sustenabil al UE, care să asigure securitatea alimentară și să protejeze oamenii și natura.

Stabilirea obiectivelor

Strategia creează cadrul pentru o serie de legi pe care CE le va propune în domenii precum revizuirea legislației UE privind pesticidele, noile norme ale UE în materie de bunăstare a animalelor, planurile de combatere a risipei de alimente și a fraudei alimentare, dar și etichetarea alimentelor, o inițiativă privind sechestrarea carbonului în solurile agricole și reforma sistemului agricol al UE.

În acest fel, se va completa legislația UE în vigoare și se va crea un cadru cuprinzător care să acopere întregul lanț de aprovizionare cu alimente.

Toate propunerile vor fi negociate cu Consiliul și Parlamentul și vor trebui aprobate de aceste două instituții. Principalele obiective ale strategiei pentru 2030: 

  • Reducerea cu 50 % a utilizării și a riscului pesticidelor 
  • Reducerea cu cel puțin 20 % a utilizării îngrășămintelor  
  • Reducerea cu 50 % a vânzărilor de substanțe antimicrobiene utilizate pentru animalele de fermă și acvacultură sales of antimicrobials used for farmed animals and aquaculture  
  • Utilizarea a 25 % din terenurile agricole pentru agricultura ecologică organic farming 

Deși agricultura UE este singurul sector agricol major din lume care și-a redus emisiile de gaze cu efect de seră (cu 20 % față de 1990), ea este în continuare responsabilă pentru aproximativ 10 % din emisiile de gaze cu efect de seră (din care 70 % sunt datorate animalelor). Împreună cu producția, prelucrarea, ambalarea și transportul, sectorul alimentar este unul dintre principalii factori determinanți ai schimbărilor climatice. 20%   din alimentele produse în UE sunt irosite.

Strategia prevede o schimbare a modului nostru de producție, cumpărare și consum de alimente pentru a îmbunătăți amprenta de mediu și a contribui la atenuarea schimbărilor climatice, protejând, în același timp, mijloacele de trai ale tuturor actorilor economici din lanțul alimentar, prin generarea unor profituri economice mai echitabile și prin oferirea de noi oportunități de afaceri.

Inițiativa „De la fermă la consumator” face parte din Pactul verde european și din obiectivul său de a face ca UE să devină neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2050 . În plus, ea este strâns legată de noua Strategie în domeniul biodiversității pentru 2030.

Scopul său este de a face sistemul alimentar al UE mai robust și mai rezistent la viitoare crize asemănătoare celei provocate de Covid-19 și la dezastre naturale care survin mai des, cum ar fi inundațiile sau secetele.

Asigurarea unor alimente sănătoase, sustenabile și la prețuri accesibile

Strategia „De la fermă la consumator” urmărește să asigure pentru consumatori alimente sigure, nutritive și la prețuri accesibile. Ea este un răspuns la cererea tot mai mare de produse sănătoase și ecologice.

Potrivit unui sondaj Eurobarometru din aprilie 2019, factorii cei mai importanți pentru europeni atunci când cumpără alimente sunt originea (53 %), prețul (51 %), siguranța alimentară (50 %) și gustul (49 %), în vreme ce două treimi dintre respondenți (66 %) au declarat că și-au schimbat obiceiurile după ce au luat cunoștință de riscurile alimentare.

Modelele de consum sunt în schimbare, însă, în condițiile în care în 2017 s-au înregistrat peste 950 000 de decese legate de un regim alimentar nesănătos, iar jumătate dintre adulți sunt supraponderali, mai sunt încă multe progrese de realizat. Pentru a facilita alegerea unor opțiuni sănătoase și luarea unor decizii în cunoștință de cauză, Comisia propune un sistem armonizat obligatoriu de etichetare nutrițională pe partea din față a ambalajului.

În fruntea unei tranziții mondiale

UE este cel mai mare importator și exportator de produse agroalimentare din întreaga lume, precum și cea mai mare piață de produse pescărești. Alimentele europene respectă cele mai înalte standarde mondiale, iar strategia urmărește să promoveze o tranziție mondială către sustenabilitate, în cooperare cu partenerii și prin intermediul acordurilor comerciale.

Parlamentul, un apărător fervent al sustenabilității

Într-o rezoluție referitoare la Pactul verde european adoptată în ianuarie, Parlamentul a salutat planul pentru o strategie privind un sistem alimentar sustenabil și a subliniat necesitatea de a utiliza resursele naturale într-un mod mai eficient, sprijinind, în același timp, sectorul agricol. Deputații europeni au solicitat din nou să se reducă dependența de pesticide și utilizarea îngrășămintelor și a antibioticelor în agricultură. Ei au cerut, de asemenea, standarde mai ridicate în materie de bunăstare a animalelor și un obiectiv de reducere cu 50 % a risipei de alimente în întreaga UE.

După prezentarea noii strategii „De la fermă la consumator”, președintele Comisiei pentru mediu, Pascal Canfin (Renew Europe, FR) a declarat că planurile trebuie transformate în legislație a UE. Norbert Lins (PPE, DE), președintele Comisiei pentru agricultură, a afirmat că strategia trebuie să se bazeze pe lecțiile învățate în urma crizei Covid-19 și să le ofere fermierilor sprijinul de care au nevoie pentru a garanta securitatea alimentară.

Back To Top