skip to Main Content
0234370401 europedirectcomanesti@yahoo.com

De ce Parlamentul cere noi atribuții în colectarea veniturilor pentru UE?

Parlamentul cere noi surse de venituri la bugetul UE pentru a investi în viitorul Europei și a sprijini redresarea post-Covid-19 fără a împovăra contribuabilii. 

Ce sunt resursele proprii?

Țările UE contribuie la un buget european comun pentru a realiza obiective comune. Spre deosebire de bugetele naționale, bugetul UE este un buget de investiții și nu poate înregistra un deficit. Conform tratatelor UE, bugetul Uniunii „este finanțat integral din resurse proprii”.

Aceste surse de venituri sunt stabilite de Consiliu, printr-o decizie luată în unanimitate, după consultarea Parlamentului, și trebuie să fie ratificate de fiecare stat membru. Sistemul actual de resurse proprii este, în mare parte, neschimbat de trei decenii, iar Parlamentul a cerut de mult timp să fie revizuit.

Care sunt resursele proprii în prezent?

Bugetul UE trebuie să fie întotdeauna în echilibru, prin urmare, veniturile anuale trebuie să acopere în totalitate cheltuielile anuale. Pentru perioada bugetară actuală (2014-2020), valoarea totală a resurselor proprii nu poate depăși 1,23 % din venitul național brut al Uniunii.

În prezent, veniturile UE sunt formate din:

  • Resurse proprii tradiționale (în principal taxe vamale, anterior includeau și cotizațiile pentru zahăr; au reprezentat 13 % din veniturile din resurse proprii în 2018)
  • Resursă proprie bazată pe TVA (transferul unui procent din TVA-ul estimat colectat de țările UE; a reprezentat 11 % din venituri în 2018)
  • Resursa proprie bazată pe VNB (țările UE transferă o parte din venitul lor național brut anual; a reprezentat 66 % din veniturile din resurse proprii în 2018)
  • Alte venituri (amenzile aplicate societăților care încalcă legislația UE în materie de concurență, contribuții ale unor țări din afara UE la anumite programe ale UE și impozitele pe remunerațiile personalului UE; au reprezentat 10 % din totalul surselor de venit ale UE în 2018).

În prezent, unele țări din UE (Austria, Danemarca, Germania, Țările de Jos și Suedia) beneficiază de reduceri ale contribuțiilor la bugetul UE.

Care sunt propunerile Parlamentului pentru a reforma resursele proprii ale UE?

Parlamentul consideră că sistemul de venituri al UE este netransparent, inechitabil și trebuie reformat, astfel încât să poată soluționa provocările actuale și să obțină rezultate semnificative pentru cetățenii europeni.

Pentru a reduce dependența de contribuțiile bazate pe VNB și TVA din partea statelor membre, Parlamentul cere introducerea unor noi surse de venituri, corelate cu politicile și obiectivele UE. Parlamentul a propus următorul calendar pentru introducerea unor noi surse de venituri:

  • 1 ianuarie 2021: o nouă contribuție națională bazată pe deșeurile de ambalaje din plastic nereciclate (ar stimula utilizarea redusă a materialelor plastice de unică folosință, ar promova reciclarea și ar impulsiona economia circulară)
  • 1 ianuarie 2021: o resursă proprie bazată pe sistemul de comercializare a certificatelor de emisii (venituri din sistemul care limitează volumul gazelor cu efect de seră care pot fi emise de industria energointensivă, producătorii de energie și companiile aeriene)
  • 1 ianuarie 2023: resursa proprie bazată pe impozitarea serviciilor digitale (asigurarea unei impozitări echitabile a economiei digitale)
  • 1 ianuarie 2023: resursa proprie bazată pe un mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (un preț al carbonului aplicat la importurile anumitor bunuri din afara UE ar contribui la asigurarea unor condiții de concurență echitabile în lupta împotriva schimbărilor climatice)
  • 1 ianuarie 2024: resursa proprie bazată pe o taxă pe tranzacțiile financiare (un mod de a garanta că sectorul financiar își plătește impozitele)
  • 1 ianuarie 2026: resursa proprie corelată cu baza fiscală consolidată comună a societăților (o cotă din profiturile impozabile ale societăților, calculată în baza unui set unic de norme în UE).

Deputații europeni insistă totodată asupra eliminării tuturor reducerilor.

Ce beneficii ar aduce reforma resurselor proprii?

Sursele noi de venituri ar putea fi utilizate pentru a rambursa datoria comună contractată de țările UE ca să finanțeze fondul de redresare post-Covid-19. Fără resurse proprii noi, sumele împrumutate în vederea redresării ar trebui să fie rambursate prin reduceri suplimentare ale programelor UE și/sau prin contribuții mai mari bazate pe VNB din partea țărilor UE. Parlamentul dorește să se asigure că această povară nu va fi suportată de contribuabili, ci de giganții din domeniul tehnologiei, de evazioniști, de marii poluatori străini și alte entități care în prezent nu-și plătesc impozitele.

Resursele proprii propuse ar asigura, de asemenea, o mai bună reflectare a priorităților UE – cum ar fi Pactul verde european și transformarea digitală – în finanțarea bugetului său. În plus, acestea ar susține funcționarea pieței unice și ar reduce dependența de contribuțiile naționale bazate pe VNB.

Cum se stabilesc sursele de venituri ale UE?

După consultarea Parlamentului, sistemul de resurse proprii ale UE este adoptat în unanimitate de Consiliu și trebuie ratificat de toate țările UE. Parlamentul și-a adoptat poziția privind resursele proprii prin vot, la 16 septembrie 2020.

Negocierile dintre Parlament și Consiliu cu privire la bugetul pentru perioada 2021-2027 au început la sfârșitul lunii august. Parlamentul nu va aproba noul buget al UE în lipsa unui acord privind reforma surselor de venituri ale UE. Deputații europeni insistă ca primele noi resurse proprii să intre în vigoare la 1 ianuarie 2021 și să fie completate ulterior, conform unui calendar obligatoriu din punct de vedere juridic.

Back To Top