skip to Main Content
0234370401 europedirectcomanesti@yahoo.com

Fondul european de apărare: UE finanțează noi proiecte industriale și de cercetare comune*

Comisia lansează cereri de propuneri pentru a finanța proiecte industriale comune de apărare în 2020 în valoare de peste 160 de milioane EUR și anunță șapte noi proiecte de cercetare în domeniul apărării, selectate pentru o finanțare de peste 19 milioane EUR în cadrul bugetului 2019.

Thierry Breton, comisarul pentru piața internă, a declarat: „În această perioadă dificilă pe multe fronturi, mobilizăm toate programele UE pentru a sprijini întreprinderile, fie ele mari sau mici. Ne pregătim în același timp și pentru viitor. Odată cu dezvoltarea în comun a tehnologiilor de apărare, îmbunătățim reziliența Europei și ne consolidăm baza industrială.”

Proiectele sunt finanțate prin Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării (EDIDP), în valoare de 500 de milioane EUR pentru perioada 2019-2020, și, respectiv, prin Acțiunea pregătitoare privind cercetarea în materie de apărare (PADR), care dispune de un buget de 90 de milioane EUR pentru perioada 2018-2020. Acestea sunt programele precursoare ale veritabilului Fond european de apărare, care va promova o bază industrială de apărare inovatoare și competitivă și va contribui la autonomia strategică a UE.

Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării: cererile de propuneri pentru 2020

Cu un buget total de peste 160 de milioane EUR, cererile de propuneri pentru 2020 acoperă 12 categorii care reflectă necesitățile esențiale în materie de capabilități definite în strânsă cooperare cu statele membre.

Comisia caută propuneri de proiecte care includ proiectarea, crearea de prototipuri și testarea unor contramăsuri medicale de natură chimică, biologică, radiologică și nucleară (CBRN), precum imunoterapia preventivă și terapeutică, care ar putea aduce beneficii în combaterea unor viitoare crize pandemice, cum ar fi cea cu care Europa și lumea întreagă se confruntă în acest moment. De asemenea, cererile de propuneri urmăresc să sporească capabilitățile UE de a detecta și de a combate, în scenariile de apărare, sistemele aeriene fără pilot, cum ar fi dronele, precum și capabilitățile UE de cunoaștere a situației cibernetice și de apărare cibernetică, rețelele și tehnologiile de apărare pentru comunicații securizate și schimbul de informații.

Programul include stimulente pentru participarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri). La fel ca în 2019, una dintre categorii, cu un buget de 10 milioane EUR, este dedicată integral IMM-urilor care pot oferi soluții inovatoare și orientate spre viitor în domeniul apărării.

Comisia va organiza o zi de informare pentru a oferi orientări consorțiilor interesate pe parcursul procesului de depunere a candidaturilor și pentru a încuraja cooperarea între entitățile europene prin sesiuni dedicate de punere în legătură. Data exactă va fi comunicată în următoarele săptămâni.

În paralel, Comisia evaluează în prezent candidaturile transmise în urma cererilor de depunere a candidaturilor din anul 2019.

Acțiune pregătitoare privind cercetarea în materie de apărare: proiectele selectate pentru 2019

În urma cererilor de propuneri lansate în 2019, au fost selectate șapte proiecte noi de cercetare în domeniul apărării care vor beneficia de finanțare prin Acțiunea pregătitoare privind cercetarea în materie de apărare (PADR), în valoare totală de peste 19 milioane EUR.

Proiectele selectate se concentrează pe tehnologii care au un potențial perturbator ridicat în sectorul apărării, cum ar fi inteligența artificială și tehnologiile cuantice, dar și tehnologiile critice de apărare pentru războiul electronic și standardele de interoperabilitate pentru sistemele militare fără pilot.

Consorțiile care au prezentat propunerile selectate sunt 65 de integratori de sisteme de ultimă generație din Europa, producători de echipamente originale, întreprinderi cu capitalizare medie și IMM-uri din domeniul înaltei tehnologii și institute de cercetare, situate în 15 state membre ale UE.

Informații suplimentare

Cereri de propuneri EDIDP: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search

Site-ul DEFIS: https://ec.europa.eu/growth/sectors/defence_ro

Site-ul AEA: https://www.eda.europa.eu/what-we-do/activities/activities-search/pilot-project-and-preparatory-action-for-defence-research

Fișă informativă privind cererea de propuneri EDIDP

Fișă informativă privind proiectele PADR

Informații suplimentare privind comunicarea anterioară referitoare la industria de apărare

Comunicat de presă referitor la lansarea Fondului european de apărare, iunie 2017

Comunicat de presă referitor la primele granturi pentru cercetarea în domeniul apărării, februarie 2018

Comunicat de presă referitor la propunerea privind un Fond european de apărare pentru perioada 2021-2027, iunie 2018

Comunicat de presă referitor la acordul provizoriu privind viitorul Fond european de apărare, februarie 2019

Comunicat de presă referitor la pregătirea terenului pentru primele proiecte industriale comune din cadrul bugetului UE, februarie 2019

Informații suplimentare privind programul de lucru al PADR și cererile de propuneri

Informații suplimentare privind programul de lucru al EDIDP și cererile de propuneri

Back To Top