skip to Main Content
0234370401 europedirectcomanesti@yahoo.com

Înțelegând diferența de remunerare între femei și bărbați: definiție și cauze

Femeile care lucrează în UE câștigă în medie cu 16% mai puțin decât bărbații. Aflați cum se calculează diferența de remunerare între femei și bărbați și care sunt cauzele acesteia.

Deși principiul remunerației egale pentru muncă egală a fost introdus de Tratatul de la Roma în 1957, diferența de remunerare între femei și bărbați persistă, în ultimii zece ani cunoscând doar ameliorări minore.

Parlamentul European a solicitat în mod constant mai multă acțiune pentru reducerea diferenței și a adoptat o rezoluție în urma dezbaterii din prima sesiune plenară din ianuarie.

În rezoluția votată la 30 ianuarie, Parlamentul European îndeamnă Comisia Europeană să propună măsuri obligatorii privind diferența de remunerare între femei și bărbați și transparența salarizării, care să se aplice atât sectorului public, cât și celui privat.

Rezoluția solicită:

  • obiective clare pentru statele membre pentru reducerea diferenței de remunerare între femei și bărbați în următorii cinci ani (printr-un plan de acțiune actualizat pentru diferențele de remunerare)
  • investiții în calitatea serviciilor formale de educație și îngrijire timpurie
  • investiții în forme de organizare a muncii compatibile cu viața de familie pentru a asigura participarea egală a femeilor pe piața muncii
  • măsuri adecvate pentru femeile în vârstă, cum ar fi creditele pentru perioadele de îngrijire, pensii minime adecvate, indemnizațiile de urmaș
  • promovarea formării profesionale pentru femei, a învățării pe tot parcursul vieții, în special o mai bună promovare a antreprenoriatului, a disciplinelor STIM, a educației digitale și a alfabetizării financiare pentru fete de la o vârstă timpurie.

Se estimează că Comisia Europeană va propune noua strategie a UE pentru egalitatea de gen în luna martie.

Ce este diferența de remunerație între femei și bărbați și cum se calculează

Diferența de remunerație între femei și bărbați este diferența dintre veniturile medii brute pe oră. Se bazează pe salariile plătite direct angajaților înaintea deducerii impozitului și a contribuțiilor la securitatea socială. În calcularea acesteia se iau în calcul numai companiile cu 10 sau mai mulți angajați.

Calculată în acest fel, diferența de remunerație între femei și bărbați nu ia în considerare alți factori, precum educația, numărul de ore lucrate, tipul de loc de muncă, întreruperea carierei și lucrul cu normă parțială. Însă arată că în UE femeile câștigă în general mai puțin decât bărbații.

Diferența între salarii în UE

În UE, diferența între salarii variază, cea mai mare fiind în Estonia (25,6%), Cehia (21,1%), Germania (21%), Regatul Unit (20,8%), Austria (19,9%) și Slovacia (19,8%) în 2017. Cele mai reduse procente se întâlnesc în Slovenia (8%), Polonia (7,2%), Belgia (6%), Italia și Luxemburg (5%) și România (3,5%).

Remunerația egală este reglementată de o directivă UE, însă Parlamentul European a cerut în mod repetat revizuirea acesteia și măsuri suplimentare. Președinta comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că instituția sa lucrează asupra unei noi strategii europene de gen și asupra unor noi măsuri pentru transparența remunerației.

De ce există o diferență de remunerare între femei și bărbați

Interpretarea cifrelor nu este simplă. O diferență redusă de remunerare între femei și bărbați într-o țară nu înseamnă că egalitatea de gen este mai bine pusă în practică. În unele state membre diferența redusă se datorează unei participări reduse a femeilor pe piața muncii. Diferențele mari, în schimb, tind să fie legate de proporția mare a femeilor care lucrează cu normă parțială și concentrarea acestora într-un număr restrâns de profesii.

Prin urmare, femeile câștigă mai puțin pe oră, dar depun și mai multă muncă neremunerată. În plus numărul femeilor angajate pe piața muncii este mai mic decât cel al bărbaților. Toți acești factori combinați arată că diferența între veniturile femeilor și cele ale bărbaților se ridică la peste 40% (2014).

În plus, femeile își întrerup cariera sau își aleg cariera în funcție de responsabilitățile familiale.

30% din diferența de remunerare între femei și bărbați poate fi explicată de o supra-reprezentare a femeilor în sectoare cu salarii mici, precum educația, vânzările și îngrijirea. Există sectoare, precum știința, tehnologia și ingineria, în care proporția bărbaților angajați este foarte mare (peste 80%).

În același timp, femeile ocupă puține poziții de conducere: mai puțin de 6,9% dintre președinții companiilor sunt femei. Eurostat arată că domeniul în care diferența de remunerare între femei și bărbați este cea mai mare este cel al managerilor: femeile manager câștigă cu 23% mai puțin decât bărbații de pe aceleași poziții.

Însă femeile sunt și discriminate la locul de muncă, fiind plătite mai puțin decât bărbații care lucrează în aceleași categorii ocupaționale sau fiind retrogradate când se întorc din concediul de maternitate.

Beneficiile eliminării diferenței de remunerare între femei și bărbați

Diferența de remunerare între femei și bărbați se agravează cu vârsta, de-a lungul carierei și pe parcursul vieții familiale. Având mai puțini bani de economisit și investit, femeile riscă mai mult decât bărbații sărăcia și excluziunea socială la vârste avansate. În 2017, diferența dintre pensiile femeilor și cele ale bărbaților era de 36%.

Remunerația egală pentru muncă egală nu ține doar de justiție, ci este și benefică pentru economie, deoarece femeile, câștigând mai mult, pot cheltui mai mult. Acest lucru ar crește baza fiscală și ar reduce povara asupra sistemelor de bunăstare. Studiile arată că o reducere de un punct procentual în diferența de remunerare ar duce la o creștere a produsului intern brut cu 0,1%.

Back To Top