skip to Main Content
0234370401 europedirectcomanesti@yahoo.com

Noi reguli pentru abordarea finanțării terorismului și a crimei organizate

Deputații doresc să intensifice lupta împotriva terorismului și a criminalității, aprobând reguli pentru prevenirea spălării banilor și controale mai stricte ale fluxului de numerar.

Noi reguli pentru combaterea spălării banilor

Potrivit estimărilor, în fiecare an în UE se generează 110 miliarde de euro din activitatea infracțională (echivalentul a 1% din produsul intern brut al UE). Veniturile din infracțiuni și spălare de bani pot fi utilizate pentru finanțarea activităților teroriste.

Spălarea banilor reprezintă o infracțiune în toate țările UE, însă definițiile și sancțiunile variază. Aceste diferențe pot fi exploatate de infractori, care pot acționa în țări cu pedepse mai mici. Noile reguli împotriva spălării banilor vor face ca definiția infracțiunilor și sancțiunile pentru spălarea banilor să fie aceleași pentru toate țările UE. Legislația va aborda, de asemenea, veniturile obținute de criminalitatea informatică și va facilita cooperarea țărilor UE în domeniu.

„Spălarea banilor este o problemă europeană și globală care are nevoie de un răspuns hotărât. Acum punem la dispoziția autorităților de aplicare a legii un set de instrumente puternice care să îi priveze pe infractori de cel mai important bun: banii”, a declarat autorul raportului, Ignazio Corrao (EFDD, Italia).

Controlul numerarului la frontierele UE

De asemenea, deputații europeni vor vota pentru aducerea la zi a regulilor privind transferul de numerar în țările care nu sunt membre UE. Toți cei care călătoresc către sau dinspre UE vor fi obligați să declare dacă transportă mai mult de 10.000 de euro.

Noile reguli se vor extinde și la cartelele preplătite și la aur. Numerarul trimis prin prin colet trebuie, de asemenea, declarat. Normele vor îmbunătăți și schimbul de informații între țările UE și țările care nu sunt membre UE. Sancțiunile pentru necomunicarea numerarului sunt responsabilitatea statelor membre, dar trebuie să fie eficiente, proporționale și să aibă efect de descurajare.

„Trebuie să ne asigurăm că oamenii adecvați au acces la datele adecvate”, a declarat Mady Delvaux (S&D, Luxemburg) care este responsabilă cu direcționarea normelor la Parlament. Dumneaei a adăugat că existența unei unități europene de informații financiare ar putea ajuta omologii naționali să investigheze infracțiunile internaționale.

În anumite condiții, autoritățile vor avea dreptul să urmărească transferurile de numerar și să îl rețină temporar dacă există indicii de activitate infracțională.

„Am actualizat instrumentele pe care le au la dispoziție autoritățile de aplicare a legii pentru a urmări mai eficient numerarul în tranzit asigurând în același timp respectarea normelor și respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor”, a declarat raportorul Juan Fernando López Aguilar (S&D, Spania).

Ambele rapoarte au fost adoptate în Parlament pe 12 septembrie.

Back To Top