skip to Main Content
0234370401 europedirectcomanesti@yahoo.com

Parlamentul cere Consiliului să ajungă la un acord privind bugetul pe termen lung al UE

Parlamentul face apel la Consiliu să ajungă la un a acord privind bugetul pe termen lung înainte de alegerile europene pentru a preveni afectarea programelor UE.

Deputaţii au confirmat pe 14 noiembtie 2018 prin vot poziția pentru următorul buget UE pe termen lung, inclusiv sumele detaliate prevăzute pentru fiecare program al UE.

În raportul interimar privind cadrul financiar multianual (CFM), Parlamentul își exprimă regretul că „până acum nu se poate observa nici un progres semnificativ” în Consiliu și propune organizarea de întâlniri în mod regulat între echipa de negociatori a Parlamentului și viitoarele președinții ale Consiliului.

De asemenea, Parlamentul își exprimă speranța că se vor putea evita regrese majore în viitoarele programe europene și pierderi de locuri de muncă în urma unui acord întârziat asupra cadrului financiar multianual, așa cum s-a mai întâmplat în trecut.

Cifre pentru viitor

În timpul unei dezbateri din comisia pentru bugete din 9 octombrie, coraportorul Jan Olbrycht, membru din grupul PPE, a declarat că raportul abordează următorii pașii ai cadrului financiar multianual, precum și propunerile privind structura și flexibilitatea sa. De asemenea, acesta include cifre specifice pentru fiecare program UE.

În ceea ce privește finanțarea, deputații europeni susțin că propunerea Comisiei privind un buget pentru anii 2021-2027 de 1,1% din venitul național brut (VNB) al celor 27 de state membre ar însemna faptul că UE nu a putut să își îndeplinească angajamentele sale politice.

În schimb, raportul propune stabilirea nivelului la 1,3%, procent care, confom coraportoarei Isabelle Thomas (S&D), ar asigura „adaptarea bugetului la politicile pe care le-a anunțat UE”.

Parlamentul se opune reducerii fondurilor pentru politici UE esențiale precum politica de coeziune și politica agricolă comună (PAC), Fondul Social European și inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”.

În conformitate cu angajamentele asumate de UE în Acordul de la Paris privind schimbările climatice, Parlamentul își propune să crească semnificativ cheltuielile legate de climă pentru a atinge un obiectiv de 30% în cel mai scurt timp posibil.

Resurse pentru venituri

În ceea ce privește veniturile, raportul insistă asupra faptului că nu se poate ajunge la un acord asupra viitorului cadru financiar multianual fără ca UE să obțină mai mult din „resursele proprii”. Conform raportului, în prezent, sistemul UE al resurselor proprii este „prea complex, nedrept și netransparent”. De asemenea, se menționează că în timp ce două surse, sistemele de taxe vamale și TVA-ul, ar trebui modernizate, va fi necesară și introducerea treptată de noi resurse proprii.

Avantajul este că „vom putea permite o reducere a contribuției VNB din partea statelor membre la bugetul european”, a declarat coraportorul Gérard Deprez, membru din grupul ALDE.

Parlamentul susține propunerea Comisiei din luna mai a acestui an privind crearea unui coș de resurse proprii noi, care include baza fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB), taxe pe energie și ambalajele din plastic.

„Dar ne dorim să extindem această listă a resurselor proprii prin introducerea unei taxe digitale și a unei taxe pe tranzacțiile financiare”, a declarat coraportorul Janusz Lewandowski, membru din grupul PPE.

Back To Top