skip to Main Content
0234370401 europedirectcomanesti@yahoo.com

PE solicită obiective obligatorii la nivel global și european pentru salvarea biodiversității

Parlamentul European dorește ca viitoarea conferință mondială asupra biodiversității COP 15 să stabilească obiective obligatorii, similare celor privind schimbările climatice din Acordul de la Paris.

Parlamentul a adoptat joi poziția sa înaintea Conferinței Națiunilor Unite asupra biodiversității (COP 15) ce va avea loc în Kunming (China), în octombrie 2020. Pentru a opri traiectoria actuală a pierderii biodiversității, Conferința trebuie să stabilească obiective obligatorii din punct de vedere juridic, termene detaliate, indicatori de performanță clari și mecanisme de raportare bazate pe standarde comune.

Parlamentul dorește ca UE să fie un exemplu prin viitoarea strategie privind biodiversitatea pentru 2030: 

  • prin asigurarea că cel puțin 30% din teritoriul UE este format din arii naturale
  • prin restabilirea ecosistemelor degradate până în 2030
  • prin luarea în considerare a obiectivelor biodiversității în toate politicile UE
  • prin alocarea a minimum 10% din bugetul pe termen lung pentru 2021-2027 pentru eforturile de îmbunătățire a biodiversității

Deputații subliniază, de asemenea, necesitatea unor practici agricole și forestiere mai durabile, inclusiv obiective obligatorii de reducere a utilizării pesticidelor la nivelul UE. 

”Pentru Parlament, punctele cruciale vor fi definirea obiectivelor europene și globale pentru biodiversitate, care ar trebui să includă o mai bună protecție a ecosistemelor naturale, reducerea utilizării pesticidelor în Europa și eficientizarea sectorului agricol și a pescuitului. 2020 va fi un an cheie pentru biodiversitate, cu congresul IUCN în iunie la Marsilia și COP15 în octombrie în China.” a declarat Pascal Canfin, președintele Comisiei pentru mediu.

Background

Convenția Națiunilor Unite asupra biodiversității a intrat în vigoare la 29 decembrie 1993. O delegație a Parlamentului European va participa la cea de-a cincisprezecea reuniune ce va avea loc în Kunming, China, între 19 octombrie și 1 noiembrie 2020.

Este de așteptat ca reuniunea COP 15 să adopte un cadru global privind diversitatea post-2020, schițând cu această ocazie traiectoria globală în materie de diversitatea pentru următorul deceniu.

Back To Top