skip to Main Content
0234370401 europedirectcomanesti@yahoo.com

PNDR: Se depun cererile de proiecte pentru submasura 4.2a „Procesare produse pomicole” in zona ITI

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) primeste de pe 13 februarie proiectein cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020), pentru anul 2017 pentru submasura 4.2a – Investitii in procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol cu aria de aplicabilitate pe teritoriul ITI – Delta Dunarii.

Submasura sprijina financiar investitiile in unitatile care proceseaza materie prima provenita din sectorul pomicol.

Este permisa si colectarea, depozitarea, conditionarea produselor (materie prima) care nu provin din sectorul pomicol daca acestea sunt destinate procesarii in unitatea proprie ca materie prima secundara. Submasura finanteaza si achizitionarea, inclusiv in leasing, de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime.

Obiectivele submasurii 4.2a:

· modernizarea si crearea de unitati de procesare;
· introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse si procese tehnologice;
· cresterea valorii adaugate a produselor din sectorul pomicol;
· imbunatatirea controlului intern al calitatii;
· cresterea numarului de locuri de munca;
. scaderea consumului de energie si a emisiilor de GES.

Beneficiarii care pot solicita sprijin nerambursabil prin aceasta submasura sunt:

· Intreprinderile micro, mici, mijlocii si mari, definite conform legislatiei nationale in vigoare;
· Cooperativele si grupurile de producatori care realizeaza investitii corporale si necorporale pentru procesarea si marketingul produselor agricole cuprinse in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene (TFUE), cu exceptia produselor pescaresti.

Sprijinul nerambursabil se va acorda dupa cum urmeaza:

 • Intreprinderi micro si mici –  intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
  ·  600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care acopera tot lantul alimentar;
  · 900.000 euro pentru investitiile care acopera tot lantul alimentar (colectare, depozitare, conditionare, procesare si comercializare);
 • Intreprinderi mijlocii – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
  · 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
  · 1.100.000 euro pentru investitiile care conduc total un lant alimentar integrat (colectare, depozitare, conditionare, procesare si comercializare).
 • Intreprinderi mari – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
  · 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
  · 1.500.000 euro pentru proiectele care conduc la un lant alimentar integrat (colectare, depozitare, conditionare, procesare si comercializare).

Intensitatea sprijinului se poate majora cu 20 de puncte procentuale, in cazul operatiunilor sprijinite in cadrul PEI (Programul European pentru Inovare);

Banii disponibili prin aceasta Submasura pot fi folositi si pentru:

 • Infiintarea, extinderea si modernizarea unitatilor ce colecteaza, conditioneaza si/ proceseaza materie prima provenita din sectorul pomicol mentionata in Anexa I, inclusiv pentru producerea bauturilor alcoolice.
 • Achizitionarea (inclusiv prin leasing) de utilaje noi, instalatii si echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime.
 • Cheltuieli generate de organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului; cheltuieli cu achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului; achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectului.
Back To Top