skip to Main Content
0234370401 europedirectcomanesti@yahoo.com

Programe de ucenicie si stagii pentru someri si persoane inactive, persoane de etnie Roma, persoane din mediul rural

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lanseaza apelul non-competitiv „Scheme nationale – programe de ucenicie si stagii pentru someri si persoane inactive, persoane de etnie Roma, persoane din mediul rural”, AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 & 3.6.

Obiective specifice

  • Cresterea ocuparii somerilor si a persoanelor inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii varstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilitati, persoanelor cu nivel redus de educatie
  • Cresterea ocuparii cetatenilor romani apartinand minoritatii roma
  • Cresterea ocuparii persoanelor din mediul rural, in special cele din agricultura de subzistenta si semi-subzistenta
  • imbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal al somerilor si persoanelor inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii varstnici (55 -64 ani), persoanelor cu dizabilitati, persoanelor cu nivel redus de educatie
  • imbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal al cetatenilor romani apartinand minoritatii roma
  • imbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal al persoanelor din mediul rural, in special cele din agricultura de subzistenta si semi-subzistenta

Grup tinta

In cadrul prezentului apel de proiecte, grupul tinta este format din:

  • Someri si persoane inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii varstnici (55 – 64 ani), persoanele cu dizabilitati, persoanele cu nivel redus de educatie,
  • Cetateni romani apartinand minoritatii roma,
  • Persoanele din mediul rural in special cele din agricultura de subzisten ta si semisubzistenta.

Buget

Alocarea bugetara POCU pentru apelul non-competitiv este de 67.405.958 euro, din care 59.793.650,45 euro reprezinta alocarea pentru regiunile mai putin dezvoltate, iar 7.612.307,55 euro reprezinta alocarea pentru regiunea dezvoltata (Bucuresti-Ilfov).

Acest apel vizeaza, prin mecanismul non-competitiv, masuri de ocupare, sprijinirea angajatorilor si a persoanelor din grupurile vulnerabile in vederea gasirii unui loc de munca prin participarea la programe de ucenicie sau stagiu.

Ghidul Solicitantului si Anexe

Back To Top