skip to Main Content
0234370401 europedirectcomanesti@yahoo.com

Reducerea emisiilor de CO2: obiective și măsuri UE

Pentru a preveni schimbările climatice periculoase, Uniunea Europeană s-a angajat să atingă neutralitatea climatică până în 2050. Acest obiectiv și un obiectiv intermediar actualizat pentru reducerea emisiilor până în 2030 vor deveni obligatorii din punct de vedere juridic în cazul în care Parlamentul European și Consiliul ajung la un acord cu privire la Legea europeană privind clima.

Legea privind clima face parte din Pactul verde european, foaia de parcurs a Uniunii Europene către neutralitatea climatică. Parlamentul European a insistat mult timp să se stabilească obiective în materie de climă mai ambițioase pentru Uniune și a adoptat poziția sa privind noua legislație pe 7 octombrie 2020. Eurodeputații au solicitat ca obiectivul de reducere a emisiilor pentru 2030 să fie redus la 60 % sub nivelul din 1990, față de obiectivul actual de 40 %, și ca toate statele membre ale Uniunii să atingă neutralitatea climatică până în 2050.

O schemă de comercializare a certificatelor de emisii pentru industrie

Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) urmărește să reducă emisiile de dioxid de carbon generate de industrie și obligă companiile să dețină un permis pentru fiecare tonă de CO2 pe care o emit. Companiile trebuie să le achiziționeze prin licitație. Există o serie de stimulente pentru a da un impuls inovării în acest sector.

Schema de comercializare a certificatelor de emisii este prima piață mondială de dioxid de carbon la nivel mondial și rămâne cea mai mare astfel de piață. Ea reglementează aproximativ 40 % din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră din Uniune și se aplică pentru aproximativ 11 000 de centrale electrice și fabrici producătoare din Uniune. Obiectivul este de a reduce emisiile cu 43 % față de 2005.

Soluții pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon din alte sectoare

Sectoarele care nu fac obiectul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii – precum transportul, agricultura, construcțiile și gestionarea deșeurilor – produc în continuare aproximativ 60 % din totalul emisiilor din Uniune. Emisiile din aceste sectoare vor fi reduse cu 30 % până în 2030, comparativ cu nivelurile din 2005.

Reducerea va fi realizată prin intermediul unor obiective convenite la nivel național, care se calculează pe baza produsului intern brut pe cap de locuitor al fiecărei țări. Țările din Uniune cu venituri mai scăzute vor beneficia de sprijin.

Pregătirea pădurilor pentru schimbările climatice

Pădurile din Uniune absorb echivalentul a 8,9 % din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră din Uniunea Europeană în fiecare an. Uniunea dorește să se folosească de acest efect pentru a combate schimbările climatice.

Noua legislație urmărește să prevină emisiile cauzate de defrișări și să oblige fiecare țară din Uniune să echilibreze schimbările în utilizarea terenurilor, care conduc la emisii de CO2, printr-o mai bună gestionare a pădurilor sau prin creșterea suprafețelor împădurite.

Reducerea emisiilor generate de autoturisme

Autoturismele și camionetele produc 15 % din emisiile de CO2 din Uniune. Aceasta a adoptat acte legislative pentru a înăspri standardele referitoare la emisiile generate de autoturisme. De asemenea, Parlamentul solicită măsuri care să faciliteze trecerea la vehicule electrice și hibride.

Back To Top