skip to Main Content
0234370401 europedirectcomanesti@yahoo.com

1,19 milioane euro pentru un proiect de cercetare istoriografică din România

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lanseaza apelul non-competitiv ”BURSA PROFESIONALA”, AP 6/ PI 10.iii/ OS 6.11”, cu depunere in MySMIS incepând cu data de 31 august 2018, ora 16.00.

Scopul apelului

Apelul contribuie la asigurarea unui sprijin financiar pentru formarea profesionala initiala, ca stimulent pentru cresterea participarii tinerilor la educatie si formare profesionala. Astfel, actuala cerere de propuneri de proiecte va asigura cofinantarea din Fondul Social European a burselor profesionale acordate elevilor din invatamântul profesional in anii scolari 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 si continuarea in anul scolar 2018-2019, in limita alocarii financiare estimate din POCU.

Solicitanti eligibili

Centrul National de Dezvoltare a invatamântului Profesional si Tehnic, in calitate de structura subordonata Ministerului Educatiei Nationale, cu atributii in domeniul educatiei si formarii profesionale initiale.

Durata proiectului

Durata de implementare a proiectului reprezinta durata aferenta perioadei de eligibilitate a cheltuielilor solicitate la rambursare.

Grupul tinta

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, grupul tinta eligibil este format din:

  • elevi care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie/formare profesionala, beneficiari ai Programului national de protectie sociala „Bursa profesionala”

Buget

Alocarea bugetara POCU pentru apelul non-competitiv este de 84.056.791 euro, din care 81.535.087 euro reprezinta alocarea aferenta regiunilor mai putin dezvoltate, iar 2.521.704 euro reprezinta alocarea aferenta regiunii dezvoltate Bucuresti-Ilfov.

Acest apel contribuie, prin mecanismul non-competitiv, la asigurarea unui sprijin financiar pentru formarea profesionala initiala, ca stimulent pentru cresterea participarii tinerilor la educatie si formare profesionala.

Back To Top