skip to Main Content

23.08.2018- MInisterul Dezvoltarii devine Autoritate de INitiativa pentru IMM-uri

Guvernul a aprobat joi o hotărâre pentru modificarea HG nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale, prin care acesta preia de la MFE implementarea Programului Operațional ”Inițiativa pentru IMM-uri”.

Având în vedere că, în urma aprobării modificării regulamentului general pentru perioada 2014 – 2020, statele membre au posibilitatea să implementeze ”Iniţiativa pentru IMM-uri” ca axă separată în cadrul programelor operaţionale finanţate din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), s-a stabilit preluarea Programului Operațional ”Inițiativa pentru IMM-uri” (POIIMM) de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) şi implementarea acestuia sub forma unei axe prioritare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, anunță ministerul.

Totodată, ca urmare a transformării POIIMM în axă prioritară la nivelul POR, cererea existentă pentru tipul de instrument financiar implementat prin POIMM va fi acoperită prin creşterea alocării financiare de la 100 milioane euro la 250 milioane euro, sumă realocată din alte axe prioritare POR.

Potrivit Ministerului Dezvoltării, preluarea ”Iniţiativei pentru IMM-uri” de la Ministerul Fondurilor Europene şi implementarea sa sub forma unei axe prioritare POR 2014 – 2020, precum şi creşterea alocării financiare cu 150 mil euro vor contribui la consolidarea obiectivului general POR privind stimularea competitivității economice regionale.

Back To Top