skip to Main Content

Ajutor de la Bruxelles in favoarea inovarii !

Comisia a reînnoit marți inițiativa ”Calea către excelență”, pentru a continua să ofere sprijin adaptat și expertiză regiunilor rămase în urmă în ceea ce privește inovarea.

Inițiativa va ajuta regiunile să-și conceapă, să-și actualizeze și să-și ajusteze strategiile lor regionale de inovare bazate pe domenii de nișă în care dețin atuuri concurențiale – înainte de începerea perioadei bugetare 2021-2027. Totodată, Comisia Europeană speră că inițiativa va ajuta regiunile să identifice resursele UE adecvate pentru finanțarea proiectelor inovatoare și să se asocieze cu alte regiuni care dețin atuuri similare pentru a crea clustere de inovare.

Inițiativa  ”Calea către excelență”, coordonată de Centrul Comun de Cercetare, va oferi regiunilor patru forme de sprijin principale:

  • Experții Comisiei și experții externi vor ajuta regiunile să identifice domeniile unde se pot aduce îmbunătățiri în cadrul strategiilor lor de specializare inteligentă, în cadrul sistemelor lor regionale de inovare (calitatea cercetării publice, legături eficiente între întreprinderi și centrele de cercetare și medii favorabile întreprinderilor) și în modul în care cooperează cu alte regiuni în domeniul cercetării și al inovării.
  • Experții vor ajuta regiunile să profite de toate sursele potențiale de finanțare, cum ar fi Orizont Europa, Europa digitală și fondurile politicii de coeziune, și să le combine datorită noilor oportunități pentru crearea de sinergii oferite de propunerile Comisiei privind fondurile UE în perioada 2021-2027.
  • Centrul Comun de Cercetare va contribui la identificarea și remedierea blocajelor regionale specifice care frânează inovarea, cum ar fi lipsa de interacțiune dintre mediile de afaceri locale și mediul academic sau participarea redusă în cadrul actualului program Orizont 2020.
  • Centrul Comun de Cercetare va crea oportunități de colaborare în rețea și va organiza ateliere de lucru, oferindu-le reprezentanților regiunilor posibilitatea de a se întâlni și de a efectua schimburi de bune practici în domeniul dezvoltării strategiilor regionale de inovare. Se va facilita astfel și dezvoltarea unor parteneriate pentru investiții interregionale în inovare.

Inițiativa reînnoită va începe în vara aceasta și va dura doi ani. Regiunile își pot exprima interesul și pot participa prin intermediul platformei de specializare inteligentă.

”Tocmai am propus cel mai ambițios program de finanțare a cercetării și inovării în UE, de până acum, Orizont Europa, cu un buget de 100 de miliarde de euro pentru perioada 2021-2027. Aceasta înseamnă, totodată, că regiunile vor avea mai multe posibilități de a-și exploata la maximum potențialul în materie de cercetare și inovare. ”Calea către excelență” le va ajuta să combine surse de finanțare din partea UE pentru a sprijini proiecte inovatoare”, a declarat Carlos Moedas, comisarul pentru cercetare, știință și inovare.

”Specializarea inteligentă va fi mai importantă decât oricând în perioada de după 2020. Pentru ca aceste strategii să își afirme întregul potențial în următorii ani, sunt necesare două lucruri: dezvoltarea parteneriatelor și un grad mai mare de asumare, în special în regiunile care trebuie să recupereze cele mai mari decalaje”, a precizat Corina Crețu, comisarul pentru Politici regionale.

Back To Top