skip to Main Content
0234370401 europedirectcomanesti@yahoo.com

AM POCU lanseaza apelul de proiecte „Sistem Multinivelar de Calificari pentru invatamantul Superior”

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lanseaza apelul non-competitiv „Sistem Multinivelar de Calificari pentru invatamantul Superior”, aferent Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 6 „Educatie și competente”, Obiectivul specific 6.8 „Implementarea de masuri sistemice in invatamantul tertiar universitar și non-universitar organizat in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate pentru a facilita adaptarea la cerintele pietei muncii”.

Activitati eligibile

Tipurile de activitati care vor fi finantate in contextul acestui apel de proiecte vizeaza imbunatatirea mecanismelor de management universitar, astfel incat sa promoveze calitatea, inclusiv prin multicalificarea pe baza anticiparii competentelor solicitate de angajatori și a continutului inovator.

Solicitanti eligibili

Partenerii eligibili pot fi:

  • Agentii, structuri aflate in coordonarea/subordonarea MEN şi alte organisme publice cu atributii in domeniul invatamantului superior, inclusiv a Cadrului National al Calificarilor in invatamantul Superior.
  • Parteneri sociali din invatamantul superior (ex. organizatii sindicale)/ Parteneri sociali/sindicate/ comitete sectoriale/ institutii și organizatii membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Sociala.

Durata proiectelor

Perioada de implementare a proiectului este de maximum 42 luni. Proiectele care vor prevedea o perioada de implementare mai mare de 42 luni vor fi respinse. La completarea cererii de finantare in sistemul electronic va trebui evidentiata durata fiecarei activitati și sub-activitati incluse in proiect.

Grup tinta

In cadrul prezentei cereri de propuneri de proiect grupul tinta cuprinde urmatoarele categorii:

  • Personal implicat in dezvoltarea și managementul calificarilor la nivel de universitate/facultate;
  • Personal implicat in dezvoltarea și managementul calificarilor şi Cadrului National al Calificarilor in invatamantul Superior, la nivel de sistem;
  • Personal implicat in dezvoltarea programelor de studii universitare;
  • Membri ai partenerilor sociali in educatie;
  • Personal şi membri ai comitetelor sectoriale;
  • Membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universitati şi facultati.

Buget

Alocarea bugetara POCU pentru apelul non-competitiv este de 5.250.000 euro (Contributia UE + Contributia RO).

Back To Top