skip to Main Content
0234370401 europedirectcomanesti@yahoo.com

Aplicații de urmărire Covid-19: protecția datelor și a vieții private

Aplicațiile mobile specifice ar putea juca un rol important în stoparea răspândirii virusului, iar UE colaborează cu statele membre pentru a găsi soluții eficiente în acest domeniu.

Comisia a recomandat o abordare comună la nivelul UE în ceea ce privește aplicațiile de depistare a contacților, care avertizează utilizatorii dacă s-au aflat în contact cu o persoană infectată.


Parlamentul susține că trebuie respectată viața privată și protecția datelor

Deoarece ar putea dezvălui date sensibile ale utilizatorilor, Parlamentul a subliniat că aceste aplicații trebuie concepute atent.

Într-o rezoluție din 17 aprilie și o dezbatere în plen din 14 mai, Parlamentul a subliniat că toate măsurile digitale împotriva pandemiei trebuie să respecte pe deplin legislația privind protecția datelor și confidențialitatea. Parlamentul consideră că utilizarea aplicațiilor nu ar trebui să fie obligatorie și că ar trebui să includă clauze de caducitate, pentru a fi dezactivate la sfârșitul pandemiei.

Deputații au subliniat că datele generate trebuie anonimizate și că, pentru a limita riscul de abuz, nu ar trebui stocate în baze de date centralizate.

În UE, aplicațiile de depistare sunt preferate celor de urmărire

Alături de diferitele măsuri digitale care urmăresc cartografierea, monitorizarea și atenuarea efectelor pandemiei, Comisia a recunoscut că aplicațiile de depistare a contacților, bazate pe tehnologii cu rază mică de acțiune, cum ar fi Bluetooth, mai degrabă decât pe geolocalizare, sunt cele mai promițătoare în domeniul sănătății publice.

Aceste aplicații pot avertiza utilizatorii care s-au aflat un timp în apropierea unei persoane infectate, inclusiv a unei persoane pe care, poate, nu au remarcat-o sau de care nu își aduc aminte, fără a urmări locul în care se află utilizatorul. Combinate cu alte metode, cum ar fi chestionarele, aceste aplicații ar putea oferi o mai mare precizie și ar putea contribui la oprirea răspândirii bolii, cu un risc redus de a periclita viața privată.

Ele sunt preferate aplicațiilor de urmărire prin geolocalizare, care colectează date în timp real privind localizarea și deplasările precise ale persoanelor, precum și informații despre sănătatea lor, ceea ce prezintă un risc mai mare pentru viața privată și ridică semne de întrebare cu privire la proporționalitatea măsurii.


Orientări oficiale ale UE privind protecția datelor și confidențialitatea aplicațiilor Covid-19

Orientările și setul de instrumente pentru dezvoltarea aplicațiilor Covid-19, elaborate de Comisie în cooperare cu statele membre, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și Comitetul european pentru protecția datelor, au drept obiectiv garantarea unei protecții suficiente a datelor și limitarea intruziunilor.

Orientările privind protecția datelor reprezintă o parte esențială a orientărilor CE. Ele subliniază că aplicațiile trebuie să respecte pe deplin normele UE privind protecția datelor, în special RGPD și Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice.

Facilitarea utilizării aplicațiilor Covid-19 naționale oriunde în UE

La 13 mai, Comisia a inclus utilizarea aplicațiilor de depistare a contacților în orientările privind reluarea călătoriilor în Europa și a precizat că aplicațiile respective trebuie să fie interoperabile pentru ca persoanele să poată primi alerte oriunde în Europa.

În iunie, când au început să relaxeze restricțiile de călătorie, statele membre au convenit să asigure schimbul sigur de informații între aplicațiile naționale, pentru ca turiștii să poată utiliza aplicația din țara lor oriunde s-ar afla în UE. Procesul se bazează pe orientările privind interoperabilitatea convenite în luna mai, care au ca scop să permită aplicațiilor naționale să coopereze în mod optim, respectând în același timp pe deplin standardele în materie de protecție a vieții private și a datelor.

În octombrie, Comisia a lansat un portal care permite conectarea aplicațiilor naționale eligibile.

Parlamentul va continua să monitorizeze situația

Juan Fernando López Aguilar, președintele Comisiei pentru libertăți civile a Parlamentului, a recunoscut rolul important pe care îl pot avea aplicațiile în atenuarea crizei și a salutat introducerea setului de instrumente al CE, dar a subliniat că drepturile fundamentale și protecția datelor trebuie respectate.

„Vom verifica atent dacă principiile și normele de drept ale UE sunt respectate în cadrul luptei împotriva virusului Covid-19. Aceasta include aplicații și tehnologii pentru a controla modelele de răspândire a pandemiilor.”

Setul de instrumente al UE

  • Autoritățile naționale din domeniul sănătății ar trebui să aprobe aplicațiile și să răspundă de respectarea normelor UE privind protecția datelor cu caracter personal.
  • Utilizatorii păstrează controlul deplin asupra datelor cu caracter personal. Instalarea aplicațiilor ar trebui să se facă pe bază voluntară, iar acestea ar trebui eliminate de îndată ce nu mai sunt necesare.
  • Limitarea utilizării datelor cu caracter personal: ar trebui utilizate doar datele relevante pentru scopul urmărit și nu ar trebui inclusă urmărirea locației.
  • Limite stricte privind stocarea datelor: datele cu caracter personal nu ar trebui păstrate mai mult decât este necesar.
  • Securitatea datelor: datele ar trebui stocate pe un dispozitiv individual și criptate.
  • Interoperabilitatea: aplicațiile ar trebui să poată fi utilizate pe întreg teritoriul UE.
  • Autoritățile naționale de protecție a datelor ar trebui să fie pe deplin implicate și consultate.
Back To Top