skip to Main Content
0234370401 europedirectcomanesti@yahoo.com

Ce este neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon și cum poate fi realizată până în 2050

În legea europeană a climei, UE s-a angajat să obțină neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon până în a doua jumătate a secolului XXI. Ce înseamnă acest lucru în practică?

Schimbările climatice afectează deja întregul glob, condițiile meteorologice extreme precum seceta, valurile de căldură, ploile abundente, inundațiile și alunecările de teren devenind tot mai frecvente, inclusiv în Europa. Alte consecințe ale schimbării rapide a climei sunt creșterea nivelului mării, acidificarea oceanelor și pierderea biodiversității.

Pentru a limita încălzirea globală la 1,5 grade Celsius – un prag sigur din punctul de vedere al Grupului interguvernamental pentru schimbările climatice (IPCC) – este esențial să ajungem la neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon până la jumătatea secolului XXI. Acest obiectiv este stabilit și în Acordul de la Paris semnat de 195 de țări, inclusiv UE.

În decembrie 2019, Comisia Europeană a prezentat Pactul verde european, planul său emblematic care își propune să facă Europa neutră din punct de vedere al climei până în 2050. Acest obiectiv va atins cu ajutorul Legii europene a climei, care face neutralitatea climatică juridic obligatorie. 

„În vederea atingerii obiectivului pe termen lung privind temperatura […], părțile își propun să atingă cât mai repede posibil valoarea maximă globală a emisiilor de gaze cu efect de seră […] și să ia apoi măsuri de reducere rapidă a acesteia în conformitate cu cele mai bune cunoștințe științifice disponibile pentru a obține un echilibru între emisiile antropice prin surse și absorbțiile prin absorbanți ale gazelor cu efect de seră în a doua jumătate a acestui secol […]”

Ce este neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon?

Neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon înseamnă un echilibru între emisii și reducerea dioxidului de carbon din atmosferă prin absorbanți. Pentru a obține emisii nete zero, toate emisiile de gaze cu efect de seră la nivel mondial vor trebui contrabalansate prin sechestrarea dioxidului de carbon.

Un absorbant de CO2 este orice sistem care absoarbe mai mult CO2 decât emite. Principalii absorbanți sunt solul, pădurile și oceanele. Conform estimărilor, absorbanții naturali elimină între 9,5 și 11 GtCO2 pe an. În 2019, emisiile globale de CO2 au atins 38 Gt.

Până în prezent, niciun absorbant artificial nu este capabil să elimine dioxidul de carbon din atmosferă suficient pentru a lupta cu încălzirea globală.

Dioxidul de carbon depozitat în absorbantele naturale precum pădurile este eliberat în atmosferă prin incendiile forestiere, schimbările în utilizarea terenurilor sau exploatarea forestieră. Acesta este motivul pentru care este esențială reducerea emisiilor de CO2 pentru a ajunge la neutralitatea climatică.

Compensarea emisiilor de CO2

Un alt mod de a reduce emisiile și de a ajunge la neutralitate este acela de a compensa emisiile produse într-un sector reducându-le în altă parte. Acest lucru se poate realiza prin investiții în energia regenerabilăeficiența energetică sau alte tehnologii curate, cu emisii reduse de CO2. Sistemul UE de comercializare a emisiilor (ETS) este un sistem de compensare a emisiilor de carbon.

Obiectivele UE

Uniunea Europeană este angajată într-o politică ambițioasă în domeniul schimbărilor climatice. Uniunea își propune, în cadrul Pactului verde, să devină până în 2050 primul continent care elimină întreaga cantitate de emisii de CO2 pe care o produce. Acest obiectiv va deveni obligatoriu din punct de vedere juridic dacă Parlamentul European și Consiliul adoptă noua Lege a climei. Obiectivul intermediar de reducere a emisiilor până în 2030 ar urma și el să fie majorat, de la actualul nivel de reducere cu 40 %, la un nivel mai ambițios.

La 7 octombrie, Parlamentul European a aprobat neutralitatea climatică până în 2050, precum și o reducere cu 60 % a emisiilor până în 2030 – comparativ cu nivelul din 1990 –, aceasta fiind o țintă mai ambițioasă decât propunerea Comisiei de reducere cu 55 %. Deputații i-au solicitat Comisiei să stabilească un obiectiv intermediar suplimentar pentru 2040, pentru a fi siguri că se vor realiza progrese înspre atingerea obiectivului final.

Deputații au solicitat, de asemenea, ca toate statele membre ale UE să devină neutre din punct de vedere climatic, fiecare în parte, și au insistat că, după 2050, ar trebui eliminat mai mult CO2 din atmosferă decât se emite. S-a propus și eliminarea treptată, până cel târziu în 2025, a tuturor subvențiilor directe și indirecte pentru combustibilii fosili.

Eurodeputații mai doresc să creeze un Consiliu European pentru schimbările climatice (ECCC). Acest organism științific consultativ independent privind schimbările climatice ar urma să analizeze coerența politicilor și să monitorizeze progresele realizate.

Parlamentul va începe, în următoarea etapă, negocierile cu Consiliul.

Până în prezent, cinci state membre ale UE și-au introdus obiectivul neutralității climatice în legislație: Suedia își propune să atingă nivelul zero de emisii nete până în 2045, iar Danemarca, Franța, Germania și Ungaria până în 2050.

Back To Top