skip to Main Content

Comisia Europeana protejeaza drepturile familiei. Afla acum ce drepturi ai tu si cei dragi!

Soțul/soția și copiii provenind din UE

Decizia Regatului Unit de a invoca articolul 50 din TUE: Mai multe informatii

Dacă sunteți cetățean european și vă mutați în altă țară din UE pentru a locui, munci sau studia, normele UE vin în sprijinul membrilor de familie care doresc să vi se alăture. Pe această pagină puteți afla ce trebuie să facă soțul/soția, copiii și nepoții pentru a vă însoți, dacă sunt și ei cetățeni ai UE.

Totuși, dacă sunteți cetățean european și nu ați locuit niciodată în altă țară din UE se vor aplica doar reglementările naționale.

Drept de ședere în temeiul propriilor drepturi

În calitate de cetățeni ai UE, soțul/soția și copiii/nepoții vă pot însoți în altă țară din UE, ca lucrători, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, pensionari sau studenți, în aceleași condiții care vi se aplică și dumneavoastră.

Verificați condițiile și formalitățile pentru:

Drept de ședere ca persoane aflate în îngrijirea dumneavoastră

Soțul/soția, copiii sau nepoții nu intenționează să lucreze, să-și caute un loc de muncă sau să studieze și nici nu primesc pensie?

Chiar și în acest caz vă pot însoți ca persoane aflate în întreținerea dumneavoastră.

Dacă sunteți căsătorit(ă) cu o persoană de același sex și vă mutați în altă țară din UE, țara-gazdă trebuie să recunoască drepturile de reședință ale soțului/soției. Această regulă se aplică și în cazul în care țara-gazdă nu recunoaște căsătoriile între persoane de același sex.

Șederea în străinătate pe o durată mai mică de 3 luni

În calitate de cetățeni europeni, soțul/soția, copiii și nepoții pot locui în noua dumneavoastră țară din UE, în condițiile aplicabile tuturor cetățenilor UE.

Șederea în străinătate pe o durată mai mare de 3 luni

Dacă sunteți lucrător salariat

Dacă lucrați în altă țară din UE ca salariat, lucrător independent sau lucrător detașat, soțul/soția, copiii și nepoții pe care îi aveți în întreținere pot locui în țara respectivă cu dumneavoastră, fără a fi nevoiți să îndeplinească vreo condiție.

Dacă sunteți pensionar

Dacă sunteți pensionar și locuiți în altă țară din UE, soțul/soția, precum și copiii și nepoții pe care îi aveți în întreținere pot locui în țara respectivă cu dumneavoastră dacă aveți (pentru dumneavoastră și pentru restul familiei):

  • suficiente venituri pentru a trăi fără a solicita sprijin financiar
  • asigurare completă de sănătate în țara respectivă.

Dacă sunteți student

Dacă sunteți student și locuiți în altă țară din UE, soțul/soția, copiii și nepoții pe care îi aveți în întreținere pot locui în țara respectivă cu dumneavoastră, dacă:

  • sunteți înscris la o instituție de învățământ autorizată
  • aveți suficiente venituri pentru a asigura traiul întregii familii fără a solicita sprijin financiar
  • toată familia are asigurare completă de sănătate în țara respectivă.

Înregistrarea

Aflați cum puteți obține un certificat de înregistrare pentru membrii de familie care locuiesc cu dumneavoastră.

Cererea de părăsire a teritoriului țării și expulzarea

Soțul/soția, copiii și nepoții pot locui în țara în care vă aflați atâta timp cât îndeplinesc condițiile de ședere. În caz contrar, autoritățile naționale le pot cere să părăsească țara.

În cazuri excepționale, țara gazdă poate decide să îi expulzeze pe motive de ordine sau securitate publică, dar numai dacă autoritățile pot dovedi că reprezintă o amenințare serioasă.

Cererea de părăsire a teritoriului sau decizia de expulzare trebuie să li se comunice în scris. Ea trebuie să includă toate motivele invocate, informații privind căile de atac pe care le au la dispoziție și data până la care se poate contesta decizia în cauză.

Șederea permanentă

În calitate de cetățeni ai UE, soțul/soția și copiii/nepoții obțin automat dreptul de ședere permanentă, dacă au locuit legal în țara respectivă timp de 5 ani continuu, în aceleași condiții care vi se aplică și dumneavoastră.

Aceasta înseamnă că pot locui acolo pe termen nelimitat – chiar dacă nu lucrează sau au nevoie de sprijin financiar. Ei trebuie să beneficieze de aceleași drepturi, prestații și avantaje ca și cetățenii țării în care locuiți.

Aflați ce trebuie să faceți pentru a obține un permis de ședere permanentă care să vă ateste dreptul de a sta necondiționat în țara respectivă.

Decesul

Dacă o persoană are statutul de salariat sau de lucrător independent în altă țară din UE, dar decedează înainte de a obține dreptul de ședere permanentă, soțul/soția, copiii și nepoții care locuiau cu persoana respectivă în calitate de membri de familie pot să beneficieze de tratament special. Acesta poate include și dreptul de ședere permanentă, dacă:

  • decesul a survenit ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale
  • persoana decedată se afla deja în țara respectivă de cel puțin 2 ani (fără întrerupere), în momentul în care a survenit decesul.
Back To Top