skip to Main Content
0234370401 europedirectcomanesti@yahoo.com

Comisia Europeană trimite României trei scrisori de punere în întârziere

România are la dispoziţie două luni pentru a răspunde. În caz contrar, Comisia poate trimite un aviz motivat.

Comisia a decis joi să inițieze proceduri în constatarea neîndeplinirii obligațiilor împotriva României, Croației, Ciprului, Germaniei, Greciei, Italiei, Portugaliei, Sloveniei și Suediei în ceea ce privește obligația acestora de a pune în aplicare integral legislația europeană privind reciclarea navelor (Regulamentul privind reciclarea navelor – Regulamentul (UE) nr. 1257/2013). Acest Regulament are ca scop o reciclare a navelor mai ecologică și mai sigură. Toate obligațiile din Regulament ar fi trebuit să fie îndeplinite până la 31 decembrie 2018, iar statele membre erau obligate să notifice Comisiei desemnările relevante și dispozițiile naționale de implementare până la aceeași dată.

Cu toate acestea, până în prezent cele nouă state membre nu și-au îndeplinit obligațiile relevante sau le-au îndeplinit doar parțial. Prin urmare, Comisia le trimite scrisori de punere în întârziere, iar satele membre în cauză au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde. În caz contrar, Comisia poate trimite un aviz motivat (infringement).

Celelalte două scrisori de punere în întârziere se referă la Piața internă. 

Astfel, toate statele membre sunt somate de Comisie să respecte normele UE privind serviciile. În scrisorile de punere în întârziere, Executivul de la Bruxelles cere tuturor celor 28 de state membre să-și îmbunătățească ghișeele unice și să pună la dispoziție ghișee unice ușor de utilizat pentru furnizorii de servicii și pentru profesioniști.

“Ghișeele unice contribuie la o piață unică modernă pentru întreprinderi, care trebuie să poată accesa ușor informațiile de care au nevoie și să finalizeze procedurile administrative online. În conformitate cu Directiva privind serviciile (Directiva 2006/123/CE), statele membre trebuie să instituie ghișee unice pentru a ajuta furnizorii de servicii și profesioniștii să depășească obstacolele administrative din calea accesului la activitățile de servicii. Aceste ghișee unice sunt foarte importante pentru libera circulație a serviciilor în cadrul pieței unice”, potrivit unui comunicat.

În scrisorile de punere în întârziere, Comisia subliniază deficiențele în ceea ce privește modul în care cele 28 de state membre au implementat cerințele pentru ghișeele unice stabilite în Directiva privind serviciile și în Directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale (Directiva 2005/36/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2013/55/UE).

Scrisorile abordează aspecte legate de calitatea și disponibilitatea online a informațiilor privind cerințele și procedurile relevante pentru furnizorii de servicii și pentru profesioniștii care doresc să își utilizeze drepturile pe piața unică. De asemenea, scrisorile se referă la semne de întrebare privind accesibilitatea și finalizarea online a procedurilor prin intermediul ghișeelor unice, inclusiv pentru utilizatorii transfrontalieri.

Statele membre au la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită avize motivate.

CE nu e mulţumită nici de faptul că noile norme europene privind facturare electronică în domeniul achiziţiilor publice nu au fost transpuse de 12 state membre.

La 21 mai 2019, Comisia a decis să trimită o scrisoare de punere în întârziere către România, Cipru, Finlanda, Franța, Grecia, Ungaria, Irlanda, Lituania, Luxemburg, Slovacia, Slovenia și Spania.

Până la 17 aprilie 2019, autoritățile publice care efectuează achiziții publice în UE ar fi trebuit să adopte standardul european privind facturarea electronică și să poată primi și prelucra facturi electronice în consecință.

Standardul UE contribuie la prelucrarea rapidă și automată a facturilor și a plăților electronice ale societăților, facilitează gestionarea contractelor de către societăți în orice stat membru și sporește atractivitatea achizițiilor publice pentru societăți.

Pentru a ajuta statele membre în ceea ce privește implementarea noului standard, Comisia a investit peste 33 de milioane de euro sub formă de granturi pentru sprijinirea adoptării unor soluții inovatoare de facturare electronică, precum automatizarea de la un capăt la altul, robotică și utilizarea inteligenței artificiale, inclusiv prin intermediul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) în ceea ce privește facturarea electronică.

Cele 12 state membre au la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie; în caz contrar, Comisia poate decide să le trimită acestora câte un aviz motivat. Între timp, Comisia este pregătită să ajute în continuare statele membre pe parcursul acestui proces.

Back To Top