skip to Main Content
0234370401 europedirectcomanesti@yahoo.com

Comisia salută acordul privind modernizarea controalelor exporturilor UE

Comisia salută acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul cu privire la propunerea sa de modernizare a controalelor exporturilor UE de bunuri și tehnologii sensibile cu dublă utilizare. Modificările convenite vor moderniza și vor consolida setul de instrumente al UE destinat controlului exporturilor, pentru a răspunde în mod eficace evoluției riscurilor la adresa securității și a tehnologiilor emergente. Datorită noului regulament, UE poate acum să își protejeze în mod eficace interesele și valorile și, în special, să abordeze riscul de încălcare a drepturilor omului asociat comerțului cu tehnologii de supraveghere cibernetică, fără un acord prealabil la nivel multilateral. Regulamentul consolidează, de asemenea, capacitatea UE de a controla fluxurile comerciale de tehnologii noi și emergente sensibile.

Valdis Dombrovskis, vicepreședinte executiv și comisar pentru comerț, a declarat: „Salut călduros acest acord în vederea modernizării controalelor noastre privind tehnologiile cu dublă utilizare. Acestea pot avea un impact amplu și pot reprezenta un risc pentru securitatea națională și internațională, iar tehnologiile cibernetice pot conduce la încălcări ale drepturilor omului. Vom dispune astfel de controale riguroase ale exporturilor, menite să atenueze abuzurile legate de tehnologiile cu dublă utilizare, iar exportatorii vor trebui să respecte anumite obligații de diligență. Comisia va colabora acum îndeaproape cu statele membre și cu Parlamentul European pentru a pune în aplicare în mod eficace noul regulament. De asemenea, vom interacționa îndeaproape cu sectorul vizat, care reprezintă «prima linie de apărare» împotriva proliferatorilor și a altor actori răuvoitori.”

Acest nou regulament oferă o nouă bază pentru coordonarea dintre Comisie și statele membre în vederea realizării unor controale care vizează o gamă mai largă de tehnologii emergente cu dublă utilizare, în sprijinul aplicării eficace a controalelor în întreaga UE. De asemenea, au fost introduse obligații de diligență și cerințe de conformitate pentru exportatori, recunoscându-se rolul sectorului privat în abordarea riscurilor pe care le prezintă comerțul cu produse cu dublă utilizare pentru securitatea internațională. Transparența va fi, de asemenea, consolidată prin intermediul obligației de a publica rapoarte privind licențele acordate.

În cele din urmă, noul regulament oferă o bază solidă, care permite UE să colaboreze cu țări terțe pentru a sprijini crearea unor condiții de concurență echitabile la nivel mondial și pentru a consolida securitatea internațională prin abordări mai convergente ale controalelor exporturilor la nivel mondial.

Context

În septembrie 2016, Comisia a adoptat propunerea sa legislativă privind modernizarea controalelor UE asupra exporturilor de bunuri și tehnologii sensibile cu dublă utilizare. Aceste produse au multe utilizări civile, dar pot fi utilizate și în scopul unor activități legate de serviciile de informații, în scopuri de apărare și de asigurare a respectării legii (materiale nucleare și speciale, telecomunicații, electronică și informatică, spațiu și industria aerospațială, echipamente maritime etc.).

Noul regulament include multe dintre propunerile Comisiei pentru o „modernizare cuprinzătoare a sistemului” și va spori eficacitatea sistemului existent al UE de control al exporturilor prin:

  • introducerea unei dimensiuni noi, a „securității umane”, astfel încât UE să poată să răspundă provocărilor generate de tehnologiile emergente cu dublă utilizare, în special de tehnologiile de supraveghere cibernetică, ce prezintă un risc pentru securitatea națională și internațională, inclusiv pentru protecția drepturilor omului;
  • actualizarea noțiunilor și a definițiilor cheie (de exemplu, definiția unui „exportator”, care se aplică persoanelor fizice și cercetătorilor implicați în transferurile de tehnologie cu dublă utilizare);
  • simplificarea și armonizarea procedurilor de acordare a licențelor și autorizarea acordată Comisiei de a modifica (prin procedura „simplificată”, și anume prin intermediul unui act delegat) lista de produse sau destinații care fac obiectul unor forme specifice de control; în acest fel, sistemul de control al exporturilor devine mai agil și capabil să evolueze și să se adapteze circumstanțelor;
  • consolidarea schimbului de informații între autoritățile care acordă licențele și Comisie, în vederea creșterii transparenței deciziilor de acordare a licențelor;
  • coordonarea și sprijinirea aplicării riguroase a controalelor, inclusiv consolidarea schimbului electronic și securizat de informații între autoritățile responsabile cu acordarea licențelor și cu aplicarea legii;
  • elaborarea unui program al UE de consolidare a capacităților și de formare, destinat autorităților din statele membre responsabile cu acordarea licențelor și cu aplicarea legii;
  • informarea entităților din sectorul vizat și transparența în relația cu părțile interesate, dezvoltarea unei relații structurate cu sectorul privat prin consultări specifice ale părților interesate organizate de grupul relevant al Comisiei format din experți din statele membre;
  • stabilirea unui dialog cu țările terțe și urmărirea unor condiții echitabile la nivel mondial.
Back To Top