skip to Main Content
0234370401 europedirectcomanesti@yahoo.com

Comisia și președinția germană a Consiliului UE subliniază importanța Spațiului european al datelor privind sănătatea

în cadrul conferinței virtuale la nivel înalt intitulată „Sănătatea digitală 2020 – UE în mișcare”, Comisia și președinția germană a Consiliului UE au anunțat că intenționează să colaboreze îndeaproape pentru a promova utilizarea sigură și orientată către pacient a datelor privind sănătatea în Europa, precum și o colaborare la nivelul UE în acest domeniu, prin intermediul Spațiului european al datelor privind sănătatea, pentru îmbunătățirea asistenței medicale, a cercetării și a elaborării politicilor în domeniul sănătății. Instituirea Spațiului european al datelor privind sănătatea va fi o parte integrantă a dezvoltării unei Uniuni Europene a sănătății, un proces lansat astăzi de Comisie, care cuprinde un prim set de propuneri menite să consolideze pregătirea și răspunsul în perioadele de criză sanitară. Aceasta este, de asemenea, o continuare directă a Strategiei privind datele, adoptată de Comisie în luna februarie a acestui an, în care Comisia a subliniat deja importanța creării unor spații europene de date, inclusiv în domeniul sănătății.

Jens Spahn, ministrul federal al sănătății din Germania, a declarat: „Datele privind sănătatea sunt esențiale pentru serviciile medicale în general, dar mai ales pentru combaterea amenințărilor transfrontaliere la adresa sănătății, cum ar fi pandemia de COVID-19. Cetățenii din UE ar trebui să dețină controlul asupra datelor lor medicale, să aibă încredere în prelucrarea unor date transparente și solide din punct de vedere juridic și să aibă posibilitatea să își împărtășească datele în mod voluntar. Prin urmare, trebuie să creăm un cadru transnațional. Anul viitor, vom demara procesul cu un prim caz concret de utilizare la nivel european. Până în 2025, dorim să dispunem de o infrastructură interoperabilă de acces la date pentru a facilita analiza transfrontalieră sigură a datelor privind sănătatea.”

Stella Kyriakides, comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, a declarat: „Spațiul european al datelor privind sănătatea va fi o componentă esențială a unei Uniuni Europene a sănătății puternice. Datele salvează vieți – am văzut cu toții acest lucru în timpul crizei provocate de COVID-19. Acest fapt va permite accesul la date medicale în cadrul unei guvernanțe de încredere și în temeiul unor norme clare și va sprijini libera circulație a serviciilor digitale de sănătate. Până în 2025, pacienții din toate statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a oferi acces la datele lor profesioniștilor din domeniul sănătății atunci când călătoresc în străinătate. Împreună putem oferi posibilitatea mai multor milioane de cetățeni de a-și spori accesul digital la asistență medicală și de a-și îmbunătăți sănătatea.”

Comisarul pentru piața internă, Thierry Breton, a declarat: „Prin intermediul viitorului act juridic privind guvernanța datelor, vom institui un cadru orizontal pentru utilizarea și reutilizarea datelor sensibile și valoroase în domenii precum sănătatea. Acest lucru va permite crearea spațiilor de date europene sectoriale, inclusiv a unui spațiu european comun al datelor privind sănătatea. Consolidarea și extinderea utilizării și a reutilizării datelor medicale sunt esențiale pentru un sector al serviciilor medicale inovator și competitiv în UE și vor contribui la creșterea rezilienței Europei la provocări, cum ar fi actuala pandemie.”

Ministrul și comisarii au convenit că este necesar și urgent să se intensifice colaborarea la nivelul UE.

În acest sens, ca parte a punerii în aplicare a Strategiei privind datele, urmează să fie prezentat chiar în acest an un act juridic privind guvernanța datelor, care va sprijini reutilizarea datelor publice sensibile, cum ar fi datele privind sănătatea. O propunere legislativă specifică privind un Spațiu european al datelor privind sănătatea este prevăzută pentru anul viitor, astfel cum se prevede în programul de lucru al Comisiei pentru 2021.

Următoarele activități care vor începe în 2021 vor reprezenta primii pași pentru o mai bună asistență medicală bazată pe date în Europa:

  • Comisia propune un Spațiu european al datelor privind sănătatea în 2021;
  • O acțiune comună cu 22 de state membre pentru a propune opțiuni privind guvernanța, infrastructura, calitatea datelor și solidaritatea în materie de date, precum și responsabilizarea cetățenilor în ceea ce privește utilizarea secundară a datelor privind sănătatea în UE;
  • Investiții pentru sprijinirea Spațiului european al datelor privind sănătatea în cadrul programului „UE pentru sănătate”, precum și a unor spații de date comune și a inovării legate de sănătatea digitală în cadrul programului Orizont Europa și al programelor „Europa digitală”;
  • Colaborarea cu actorii relevanți pentru elaborarea unor coduri de conduită specifice pentru utilizarea secundară a datelor privind sănătatea;
  • Un proiect-pilot pentru a demonstra fezabilitatea analizei transfrontaliere pentru îmbunătățirea asistenței medicale, a reglementării și a inovării;
  • Alte oportunități de finanțare din partea UE pentru transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență medicală vor fi disponibile pentru statele membre începând cu 2021 în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european+, InvestEU.
Back To Top