skip to Main Content
0234370401 europedirectcomanesti@yahoo.com

Coronavirus: Comisia propune activarea clauzei derogatorii generale din cadrul bugetar, ca răspuns la pandemie

Comisia propune astăzi activarea clauzei derogatorii generale din Pactul de stabilitate și de creștere (PSC), ca parte a strategiei sale de a reacționa rapid, ferm și coordonat la pandemia de coronavirus. Odată aprobată de Consiliu, aceasta va permite statelor membre să ia măsuri pentru a face față în mod adecvat crizei, abătându-se însă de la cerințele bugetare care s-ar aplica în mod normal în baza cadrului bugetar european.

Propunerea reprezintă un pas important în ceea ce privește îndeplinirea angajamentului Comisiei de a face uz de toate instrumentele de politică economică aflate la dispoziția sa pentru a sprijini statele membre în eforturile de a-și proteja cetățenii și de a atenua consecințele socioeconomice negative extrem de accentuate ale pandemiei.

Președinta Ursula von der Leyen a declarat: „Propunem astăzi o flexibilitate maximă a normelor noastre, care le va permite guvernelor naționale să ofere sprijin tuturor: sistemelor de sănătate, personalului, precum și cetățenilor, atât de grav afectați de criză. Vreau să mă asigur că răspundem cât mai bine posibil atât în fața dimensiunii umane, cât și a dimensiunii socioeconomice a pandemiei de coronavirus.”

Pandemia de coronavirus este un șoc major pentru economia europeană și cea mondială. Statele membre au adoptat deja sau sunt pe cale să adopte măsuri bugetare pentru a spori capacitatea sistemelor lor de sănătate și pentru a oferi ajutor cetățenilor și sectoarelor deosebit de afectate. Aceste măsuri, împreună cu reducerea activității economice, vor contribui la înregistrarea unor deficite bugetare substanțial mai mari.

Comisia face apel la Consiliu să aprobe cât mai rapid propunerea sa.

Comisia este pregătită să ia măsuri suplimentare în funcție de evoluția situației.

Context

Comisia și Consiliul au clarificat deja faptul că pandemia de coronavirus se califică drept „un eveniment neobișnuit, aflat în afara controlului guvernului”. Comisia consideră că este nevoie de o flexibilitate mult mai mare în cadrul PSC, pentru protejarea cetățenilor și a întreprinderilor europene de consecințele acestei crize și pentru sprijinirea economiei în urma pandemiei. Prin urmare, Comisia a decis să propună activarea clauzei derogatorii generale din Pactul de stabilitate și de creștere.

Strategia Comisiei de combatere a impactului economic al pandemiei de coronavirus include utilizarea întregii flexibilități pe care o permit normele noastre bugetare și în domeniul ajutoarelor de stat, mobilizând bugetul UE pentru a permite Grupului BEI să furnizeze lichidități pe termen scurt IMM-urilor și direcționând 37 de miliarde de euro pentru combaterea coronavirusului în cadrul Inițiativei pentru investiții în răspunsul la coronavirus.

Propunerea de astăzi urmează adoptării de către Comisie a unui Cadru temporar pentru ajutoarele de stat care să permită statelor membre să se asigure că rămân disponibile suficiente lichidități pentru întreprinderile de toate tipurile și să mențină continuitatea activității economice pe durata pandemiei de coronavirus și după încheierea acesteia.

Pentru informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri: Comisia propune activarea clauzei derogatorii generale din cadrul bugetar, ca răspuns la pandemie

Comunicare privind activarea clauzei derogatorii generale

Comunicat de presă: Comisia instituie un răspuns coordonat la nivel european pentru a contracara impactul economic al coronavirusului

Răspunsul coordonat la nivel european cu privire la coronavirus: Întrebări și răspunsuri

Comunicat de presă: Comisia adoptă un cadru temporar pentru a permite statelor membre să ofere mai mult sprijin economiei în contextul epidemiei de COVID-19

Site-ul web privind coronavirusul

Pactul de stabilitate și de creștere

Vademecumul privind Pactul de stabilitate și de creștere

https://audiovisual.ec.europa.eu:443/en/video/I-186835?&lg=OR

Back To Top