skip to Main Content
0234370401 europedirectcomanesti@yahoo.com

COVID-19: Drepturile fundamentale trebuie respectate, avertizează eurodeputații

În eforturile ei de limitare a crizei Covid-19, Europa nu poate ignora apărarea democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale, care rămân esențiale.

Situațiile de criză impun măsuri de criză, așa că în statele membre au fost luate măsuri de urgență pentru a opri răspândirea pandemiei. Acestea au condus adesea la restrângerea drepturilor cetățenilor, printre care, de exemplu, dreptul de întrunire și de liberă circulație, și au conferit o autoritate mai mare ramurilor executive ale guvernului.

Deși recunoaște necesitatea unor măsuri speciale, Parlamentul a afirmat, într-o rezoluție din 17 aprilie, că acestea trebuie să respecte statul de drept, să fie proporționale și să fie clar legate de criza sanitară. Deputații europeni au subliniat, de asemenea, că măsurile trebuie să aibă o durată limitată și să facă obiectul unui control periodic.

Deputații în PE solicită acțiuni concrete pentru păstrarea statului de drept

La ședința plenară din 17 aprilie, deputații și-au exprimat îngrijorarea cu privire la măsurile de urgență din Ungaria și Polonia. Printre acestea se numără în special starea de urgență pe durată nedeterminată și noua competență a guvernului de a se pronunța prin decret în Ungaria, precum și decizia Poloniei de a organiza alegeri prezidențiale în timpul pandemiei, în ciuda faptului că mulți se îndoiesc că alegerile vor fi echitabile, din cauza noilor mecanisme de participare și a problemelor cu desfășurarea campaniei.

Deputații în PE au solicitat Comisiei și Consiliului să se asigure că toate măsurile luate de statele membre respectă valorile și tratatele UE.

În cadrul reuniunii Comisiei pentru libertăți civile din 23 aprilie, eurodeputații au subliniat că trebuie respectate toate drepturile fundamentale, inclusiv protecția datelor și a vieții private, în toate statele membre, și au invitat Comisia Europeană să elaboreze orientări.

Grupul de monitorizare a democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale al Comisiei LIBE urmărește îndeaproape impactul măsurilor de urgență luate de statele membre.

Comisarul pentru justiție, Didier Reynders, a promis că va continua să monitorizeze îndeaproape situația statului de drept în statele membre.

Deputații în PE au cerut o acțiune fermă din partea Consiliului și Comisiei în privința încălcărilor celor mai flagrante din Polonia și Ungaria și au criticat cele două instituții pentru faptul că nu au avansat deloc în procedurile în curs prevăzute la articolul 7 alineatul (1), care s-ar putea încheia cu sancțiuni precum pierderea dreptului de vot în Consiliu dacă se confirmă că există un risc clar de încălcare a valorilor UE.

Situația din Polonia și Ungaria

Ca urmare a restricțiilor de urgență impuse în urma pandemiei, Polonia a decis, la începutul lunii aprilie, să organizeze alegerile prezidențiale din 10 mai prin corespondență. Organizarea de alegeri în mijlocul unei pandemii și modificarea codului electoral atât de aproape de data alegerilor sunt considerate problematice.

Deși ministrul justiției din Polonia, Zbigniew Ziobro, a declarat deputaților în PE că reformele sunt similare dispozițiilor din alte state membre, majoritatea deputaților au pus sub semnul întrebării posibilitatea de a avea alegeri libere și corecte în condițiile actuale.

Există, de asemenea, dubii din ce în ce mai mari cu privire la independența sistemului judiciar din Polonia în urma reformelor recente, cu atât mai mult cu cât judecătorii care le contestă se confruntă cu proceduri disciplinare. De curând au fost aduse în discuție și o serie de obstacole care împiedică aplicarea deciziilor CEJ. De asemenea, deputații sunt îngrijorați de reformele propuse în ceea ce privește drepturile persoanelor LGBTI și de restricțiile privind dreptul la avort și educația sexuală.

Ungaria a declarat starea de urgență ca urmare a epidemiei la 23 martie, permițând guvernului să conducă prin decrete. Parlamentul și-a exprimat profunda îngrijorare cu privire la puterea de decizie crescută a executivului, fără o limită clară de timp. Noul set de măsuri legate de pandemie include pedeapsa cu cinci ani de închisoare pentru difuzarea de informații eronate, stârnind temerea că guvernul ar putea cenzura media și îngrijorări cu privire la atacurile asupra autorităților locale și a întreprinderilor publice, precum și la drepturile fundamentale.

Etapele următoare

Comisia LIBE va elabora până la jumătatea lunii iulie un raport intermediar privind stabilirea existenței unui risc clar de încălcare gravă de către Polonia a statului de drept.

Consiliul este așteptat să reînscrie pe ordinea sa de zi discuțiile și procedurile legate de acțiunile în curs, în temeiul articolului 7, împotriva Poloniei și Ungariei.

Contextul

Într-o rezoluție din ianuarie, Parlamentul a afirmat că statul de drept în Polonia și Ungaria s-a deteriorat de la declanșarea celor două proceduri paralele în temeiul articolului 7 alineatul (1), deschise în 2017 și 2018. De la criza declanșată de epidemie, problemele s-au agravat.

Back To Top