skip to Main Content

Educatia finantata de UE

Programe de finanțare

Comisia Europeană finanțează proiecte și organizații în urma unor cereri de propuneri. Programele și proiectele finanțate se desfășoară în domenii foarte diverse, inclusiv în domeniul educației.

Finanțarea se acordă fie prin acțiuni centralizate, fie prin acțiuni descentralizate

  • acțiunile descentralizate sunt gestionate la nivel național, de către agențiile naționale din statele membre ale UE
  • acțiunile centralizate sunt gestionate la nivel european, direct de către Comisia Europeană

Agențiile naționale sunt separate de instituțiile UE. Ele sunt entități juridice care îndeplinesc atribuții tehnice și științifice, ajutând Comisia Europeană să-și realizeze politicile.

Găsiți o agenție națională

Finanțare europeană pentru educație

În acest domeniu, finanțarea se acordă prin programul Erasmus+, dedicat atât educației și formării, cât și tineretului și sportului. Comisia Europeană stabilește politicile legate de Erasmus+ și supraveghează implementarea generală a programului.

Găsiți posibilități de finanțare în domeniul educației

Detalii despre programul Erasmus+

Acțiunile centralizate sunt gestionate de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA).

Lista acțiunilor centralizate (site-ul Comisiei Europene)

Listele acțiunilor descentralizate se află pe site-urile agențiilor naționale.

Ocuparea forței de muncă, competențe și formare

Puteți obține fonduri și participând la cererile de propuneri referitoare la competențe și formare oferite prin intermediul Direcției Generale Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune.

Găsiți posibilități de finanțare în domeniul ocupării forței de muncă, al afacerilor sociale și al incluziunii

Cercetare

Acțiunile Marie Skłodowska Curie (MSCA) oferă granturi cercetătorilor, indiferent de etapa în care se află cariera lor – doctoranzi sau cercetători foarte experimentați.

Back To Top