skip to Main Content

Emisiile se comercializeaza? Mai nou, da!

Comisia pentru mediu de la Parlamentul European a aprobat reforma sistemului UE de comercializare a emisiilor (ETS) pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și combaterea schimbărilor climatice. Propunerea de lege aprobată de eurodeputați pe 24 februarie abordează dezechilibrele între ofertă și cerere pe piața certificatelor de emisii, care stimulează investițiile verzi.

ETS este un instrument de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Fabricile și companiile aeriene pot cumpăra sau vinde permise pentru emisii, la un preț care ar trebuie să le încurajeze să economisească energia și să ia măsuri împotriva emisiilor.

Dezechilibre pe piață

În momentul de față, aceste permise sunt foarte ieftine, deoarece cererea a scăzut în urma crizei, în timp ce oferta a rămas constantă. În 2013, surplusul era de 2 miliarde de permise, numărul putând crește până la 2,6 miliarde în 2020.

Un surplus mare reduce stimularea investițiilor verzi și eficiența ETS în combaterea schimbărilor climatice.

O rezervă pentru stabilitatea pieței ar putea reechilibra situația. În cazul unui surplus, permisele ar fi retrase de pe piață și depuse într-o rezervă, de unde pot fi repuse pe piață în momentul adecvat.

Parlamentul European propunere introducerea acestei rezerve până la sfârșitul anului 2018.

Deputații europeni vor începe negocieri cu reprezentanții Consiliului pentru a ajunge la un acord final.

Back To Top