skip to Main Content
0234370401 europedirectcomanesti@yahoo.com

Ghidul solicitantului pentru infiintarea si functionarea grupurilor operationale si pentru dezvoltarea proiectelor pilot, etapa II

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a publicat pe pagina oficiala de internet, www.afir.info, Ghidul solicitantului pentru submasurile 16.1 si 16.1 a „Sprijin pentru infiintarea si functionarea grupurilor operationale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse si procese in sectorul agricol si pomicol” din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020). Precizam ca aceasta versiune a Ghidului solicitantului este valabila pentru etapa a doua a sesiunii de depunere.

Obiectivul Principal

Obiectivul principal al sub-masurii este de a sprijini infiintarea si functionarea Grupurilor Operationale (GO) cu scopul de a realiza, in comun, un proiect de dezvoltare-inovare nou, prin care sa se abordeze anumite probleme specifice si sa se valorifice oportunitatile existente in sectoarele agricol, agro-alimentar si forestier.

Prin proiect nou se intelege ca fiind acel proiect prin intermediul caruia se propun actiuni specifice „proiectelor-pilot” sau „dezvoltarea de noi produse, practici, procese si tehnologii in sectorul agro-alimentar”.

Proiectele-pilot reprezinta importante instrumente pentru testarea aplicabilitatii comerciale, in diferite contexte, a tehnologiilor, tehnicilor si practicilor, precum si pentru adaptarea acestora acolo unde este necesar (in conformitate cu Regulamentul 1305/2013). Proiectele se vor axa pe solutii inovatoare care vor genera beneficii directe pentru membrii
GO, implicit pentru economia locala si/sau conditiile sociale si de mediu din zonele rurale, inclusiv prin diseminarea rezultatelor catre toti actorii interesati.

Beneficiari eligibili

Beneficiarii sprijinului nerambursabil sunt grupurile operationale care au fost selectate in etapa I aferenta submasurilor 16.1 si 16.1a. Grupurile operationale potentiale selectate in etapa I trebuie sa mentina si in etapa II, conditiile din Ghidul Solicitantului aferent etapei I.

Daca structura parteneriatului din acordul de cooperare preliminar s-a modificat, la momentul depunerii proiectului in etapa II este necesar sa justificati modificarile efectuate printr-o nota atasata Cererii de Finantare. Modificarea structurii parteneriatului se va face respectând toate angajamentele asumate in etapa I, inclusiv conditiile de eligibilitate si selectie, cu acordul partenerilor prezenti in parteneriat la momentul solicitarii modificarii (partenerii noi vor fi cuprinsi in acordul de cooperare final). Nu se accepta inlocuirea partenerilor din Acordul de Cooperare preliminar.

Pe baza temei proiectului selectat si a problemei specifice propuse de catre Grupul Operational, dupa semnarea Contractului de Finantare si doar din acest moment, pot fi cooptati si alti parteneri relevanti, fara a elimina nucleul de membrii initial propusi, GO justificând necesitatea prezentei acestora.

Buget

Valoarea maxima a sprijinului public este de 500.000 de euro, inclusiv sprijinul aferent cheltuielilor pregatitoare.

Depunerea cererilor de finantare si a tuturor documentelor anexate, aferente etapei a II-a se realizeaza online pe pagina de internet a Agentiei, www.afir.info.

Back To Top