skip to Main Content
0234370401 europedirectcomanesti@yahoo.com

Integrarea migranților și a refugiaților pe piața forței de muncă: Comisia și partenerii sociali și economici își reiau activitatea de cooperare

Comisia, sindicatele, camerele de comerț și organizațiile patronale își reiau activitatea de cooperare menită să asigure o mai bună integrare a migranților și a refugiaților pe piața muncii. Într-o declarație comună publicată ieri, acestea evidențiază domeniile asupra cărora urmează să se concentreze în viitor și își exprimă interesul de a coopera în continuare în domeniul migrației forței de muncă în cadrul Parteneriatului european pentru integrare lansat în 2017. Semnatarii reafirmă importanța unei abordări cu participarea cât mai multor părți interesate pentru integrarea timpurie pe piața muncii, de care să beneficieze atât refugiații, cât și economia și societatea în ansamblu.

Comisarul european pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit, a declarat: „Pilonul european al drepturilor sociale nu face nicio distincție în funcție de originea persoanelor. Indiferent de sex, rasă sau origine etnică, de religie sau convingeri, de handicap, de vârstă sau orientare sexuală, orice persoană are dreptul la egalitate de tratament și de șanse în ceea ce privește ocuparea forței de muncă. Sprijinirea integrării refugiaților pe piața forței de muncă prin îmbunătățirea nivelului lor de competențe și prin garantarea accesului acestora la locuri de muncă de calitate este de o importanță capitală atât pentru demnitatea lor, cât și pentru coeziunea socială a Europei.”

Comisarul pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a declarat la rândul său: „Printr-o mai bună utilizare a competențelor și a potențialului refugiaților și migranților, piețele forței de muncă devin mai favorabile incluziunii și contribuie la prosperitatea și la coeziunea societății europene. Ultimele luni au arătat că lucrătorii și antreprenorii migranți au competențe și talente care contribuie la redresarea economiei europene. Astăzi, ne reînnoim angajamentul de a sprijini organizațiile patronale, sindicatele și camerele de comerț în acțiunile lor de integrare a refugiaților și suntem deschiși la extinderea cooperării noastre, de exemplu cu privire la migrația forței de muncă.”

În acești 3 ani de la lansarea Parteneriatului european pentru integrare, Comisia a finanțat proiecte puse în aplicare de organizații ale partenerilor sociali și economici menite să promoveze integrarea refugiaților pe piața forței de muncă. Două exemple în acest sens sunt proiectul Labour-INT, care sprijină integrarea refugiaților din momentul în care ajung în Europa până în momentul în care își găsesc un loc de muncă, prin evaluarea competențelor, formarea și plasarea forței de muncă în Italia, Germania și Belgia, și Programul european de acțiune pentru integrarea refugiaților, implementat în Bulgaria, Grecia, Italia și Spania. Partenerii sociali și economici au pus, de asemenea, în practică inițiative în 20 state membre, cum ar fi platforma fachkraeftepotenzial, lansată de Camera Economică Federală a Austriei, care furnizează informații întreprinderilor care doresc să angajeze refugiați.

Pe baza acestor rezultate, semnatarii au convenit ca în viitor să își concentreze eforturile pe 3 domenii: stabilirea de legături între părțile interesate din economie și din societate pentru integrarea pe piața forței de muncă; sprijinirea antreprenoriatului și facilitarea identificării, evaluării și validării competențelor.

În paralel, Comisia și partenerii sociali și economici vor urmări să exploreze modalitățile de extindere a dialogului și a cooperării lor viitoare la domeniul migrației forței de muncă, în conformitate cu obiectivele Noii agende pentru competențe în Europa și cu viitorul Nou pact privind migrația și azilul. Aceste eforturi s-ar putea concentra asupra modalităților de îmbunătățire a canalelor de migrație a forței de muncă, pentru a răspunde nevoilor în schimbare ale Europei.

Context

Prin Parteneriatul european pentru integrare, semnat la 20 decembrie 2017, Comisia și partenerii sociali și economici și-au unit forțele pentru a promova integrarea refugiaților pe piața forței de muncă. Obiectivele parteneriatului sunt de a consolida integrarea timpurie a refugiaților pe piața forței de muncă, de a asigura că integrarea este benefică atât pentru refugiați, cât și pentru economie și societate în general și de a promova o abordare cu participarea cât mai multor părți interesate (la care să participe autoritățile publice, serviciile de ocupare a forței de muncă, partenerii sociali și economici, organizațiile patronale, camerele de comerț și industrie, camerele de artizanat, întreprinderile și lucrătorii, angajatorii din sectorul serviciilor publice, furnizorii de servicii educaționale și de formare și organizațiile societății civile).

Back To Top