skip to Main Content
0234370401 europedirectcomanesti@yahoo.com

Liberalizarea vizelor: Un raport al Comisiei concluzionează că țările din Balcanii de Vest și cele din cadrul Parteneriatului estic îndeplinesc în continuare cerințele pentru a beneficia de un regim de călătorii fără viză

Comisia prezintă un raport cu privire la evaluarea îndeplinirii cerințelor de liberalizare a vizelor de către Albania, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia, Georgia, Moldova și Ucraina. Raportul a concluzionat că țările în cauză continuă să îndeplinească cerințele privind liberalizarea vizelor și că regimul de călătorii fără viză continuă să aducă beneficii economice, sociale și culturale statelor membre ale UE și țărilor partenere. Raportul se concentrează în detaliu asupra unor domenii specifice în materie de securitate și migrație în care sunt necesare acțiuni suplimentare.

Vicepreședintele pentru promovarea modului nostru de viață european, Margaritis Schinas, a declarat: „Într-o lume din ce în ce mai mobilă, UE depune eforturi pentru o mobilitate echitabilă și ordonată și, în acest sens, regimul de călătorii fără viză instituit cu țările din Balcanii de Vest și cu cele din cadrul Parteneriatului estic rămâne o realizare majoră. Cu toate acestea, călătoriile fără viză presupun responsabilități și eforturi continue pentru a reduce migrația neregulamentară și a combate corupția și criminalitatea organizată. Contăm pe partenerii noștri pentru a menține realizările în aceste domenii, astfel încât să asigurăm continuarea aplicării regimului de călătorii fără viză, în interesul nostru comun.”  

Ylva Johansson, comisarul pentru afaceri interne, a declarat: „Liberalizarea vizelor favorizează contactele interpersonale și consolidează legăturile dintre UE și cetățenii țărilor din Balcanii de Vest și din cadrul Parteneriatului estic. Este un instrument puternic de promovare a reformelor transformatoare, inclusiv în domeniul justiției și securității. De-a lungul anilor, am constatat progresele semnificative făcute de partenerii noștri din țările care beneficiază de regimul de călătorii fără viză, ceea ce ne consolidează legăturile. Dar sunt necesare eforturi continue pentru a menține aceste realizări.”

Migrația, azilul și gestionarea frontierelor

Toate țările evaluate continuă să ia măsuri pentru a aborda provocările legate de migrația neregulamentară și de protecția frontierelor. Coordonarea autorităților de frontieră și cooperarea în materie de readmisie și returnare cu toate țările din Balcanii de Vest și din cadrul Parteneriatului estic înregistrează în continuare rezultate pozitive. Majoritatea covârșitoare a cetățenilor din țările care beneficiază de un regim de călătorii fără viză sunt călători de bună-credință, care au motive legitime să călătorească pe teritoriul UE. Cu toate acestea, sunt necesare eforturi suplimentare pentru a răspunde preocupărilor actuale, inclusiv prin campanii de informare specifice cu privire la drepturile și obligațiile care decurg din regimul de călătorii fără viză:

  • Deși s-a observat o scădere globală a numărului de cereri de azil nefondate, volumul total al acestora rămâne o sursă de îngrijorare, în special în cazul Albaniei și al Georgiei. Migrația neregulamentară a cetățenilor din unele țări evaluate a sporit.
  • Capacitatea de a primi atât solicitanți de azil, cât și persoane care fac obiectul unei proceduri de returnare este insuficientă în unele țări din Balcanii de Vest, în special în Bosnia și Herțegovina.
  • Punerea în aplicare cu succes a acordurilor privind statutul poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european (Frontex) dintre țările din Balcanii de Vest și UE va contribui la consolidarea cooperării la frontiere și la prevenirea intrărilor neautorizate, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale. Restul acordurilor ar trebui să fie finalizate rapid.
  • Toate țările beneficiare ale unui regim de călătorii fără viză care sunt evaluate în prezentul raport ar trebui să depună eforturi suplimentare pentru a asigura alinierea deplină la politica UE în domeniul vizelor.

Ordinea și siguranța publică

Toate țările au continuat să ia măsuri de prevenire și de combatere a criminalității organizate, inclusiv prin cooperarea operațională cu autoritățile de aplicare a legii din statele membre. Acordurile bilaterale de punere în aplicare a Planului de acțiune comun UE-Balcanii de Vest privind combaterea terorismului reprezintă o etapă importantă în abordarea domeniilor prioritare, inclusiv în prevenirea tuturor formelor de radicalizare și a extremismului violent, precum și în abordarea provocărilor pe care le reprezintă returnarea luptătorilor teroriști străini și a familiilor acestora.

Sunt necesare însă eforturi suplimentare pentru a răspunde preocupărilor în materie de securitate cauzate de problemele legate de criminalitate:

  • Grupurile de criminalitate organizată din majoritatea țărilor care fac obiectul raportului continuă să fie active în traficul de arme de foc ilicite și de diferite produse ilicite (în special droguri și tutun).
  • Toate țările partenere ar trebui să mențină și să intensifice o cooperare operațională proactivă cu agențiile UE și sunt încurajate să consolideze cooperarea transfrontalieră în materie de asigurare a respectării legii cu statele membre ale UE.
  • Corupția la nivel înalt rămâne o problemă în toate țările vizate de raport. Moldova și Ucraina au avut de suferit în special de pe urma unor fraude bancare de mare anvergură, iar urmărirea penală a celor implicați și recuperarea activelor furate au înregistrat puține progrese. În Moldova s-au întreprins acțiuni importante, însă aceste eforturi trebuie să fie pe deplin puse în aplicare și menținute. În Ucraina este important să se protejeze și să se consolideze în continuare independența instituțiilor anticorupție, inclusiv prin garantarea unor proceduri de numire apolitice și bazate pe merite în pozițiile de conducere. UE va continua să acorde sprijin în funcție de progresele concrete înregistrate în agenda de reformă și, în special, în domeniul combaterii corupției și al justiției.

Următoarele etape

Comisia va continua să monitorizeze îndeplinirea cerințelor legate de liberalizarea vizelor prin reuniuni la nivel de înalți funcționari, precum și prin intermediul reuniunilor periodice ale subcomitetului pentru justiție, libertate și securitate și al dialogurilor dintre UE și țările care beneficiază de un regim de călătorii fără viză. Pentru țările din Balcanii de Vest, această monitorizare va avea loc, de asemenea, în cadrul rapoartelor periodice privind extinderea și, după caz, în cadrul negocierilor de aderare la UE. Comisia va continua să trimită rapoarte Parlamentului European și Consiliului cel puțin o dată pe an.

Context

Raportul prezentat astăzi a fost elaborat ca urmare a obligației legale pe care o are Comisia în cadrul mecanismului consolidat de suspendare în materie de vize, adoptat în martie 2017, de a monitoriza îndeplinirea continuă a cerințelor referitoare la liberalizarea vizelor de către țările terțe și de a înainta Parlamentului European și Consiliului, cel puțin o dată pe an, un raport privind aceste aspecte. Raportul de astăzi este cel de al treilea din cadrul mecanismului privind suspendarea exceptării de la obligativitatea vizelor, primul raport privind mecanismul de suspendare a vizelor fiind publicat în decembrie 2017, iar cel de al doilea raport privind mecanismul de suspendare a vizelor – în decembrie 2018.

Datele din raportul publicat astăzi se referă la 2019 și la prima jumătate a anului 2020.

Per total, regimul de călătorii fără viză și-a atins scopul: a consolidat contactele interpersonale între țările din Balcanii de Vest și cele din cadrul Parteneriatului estic, pe de o parte, și UE, pe de altă parte, inclusiv cu comunitățile din diaspora care se află în statele membre, a îmbunătățit oportunitățile de afaceri și schimburile culturale și a permis cetățenilor țărilor care beneficiază de un regim de călătorii fără viză să cunoască mai bine Uniunea Europeană.

Evaluarea criteriilor de referință privind liberalizarea vizelor se aplică țărilor care au încheiat cu succes dialoguri privind liberalizarea vizelor, în conformitate cu planurile de acțiune și cu foile de parcurs relevante, și anume unele țări din Balcanii de Vest și din cadrul Parteneriatului estic. Raportul se concentrează asupra domeniilor în care sunt necesare eforturi suplimentare pentru obținerea unor progrese durabile.

Din decembrie 2009, cetățenii din Muntenegru, Serbia și Macedonia de Nord pot călători fără viză în UE. Cetățenii Albaniei și ai Bosniei și Herțegovinei beneficiază de această facilitate de la sfârșitul anului 2010. Regimul de călătorii fără viză a intrat în vigoare pentru Moldova în aprilie 2014, pentru Georgia în martie 2017 și pentru Ucraina în iunie 2017.

Back To Top