skip to Main Content
0234370401 europedirectcomanesti@yahoo.com

Mecanismul de examinare a investițiilor străine al UE devine pe deplin operațional

Cadrul UE pentru examinarea investițiilor străine directe (ISD) va deveni pe deplin operațional începând cu 11 octombrie 2020. În ultimele optsprezece luni de la adoptarea primului regulament al UE privind examinarea investițiilor străine directe, Comisia și statele membre au instituit un cadru de coordonare eficace. Acest cadru va juca acum un rol esențial în menținerea intereselor strategice ale Europei, menținând în același timp piața UE deschisă către investiții.

Vicepreședintele executiv Valdis Dombrovskis a declarat cu această ocazie: „UE este și va rămâne deschisă investițiilor străine, însă această deschidere nu este necondiționată. Pentru a răspunde provocărilor economice actuale, pentru a salvgarda activele europene esențiale și pentru a proteja securitatea colectivă, statele membre ale UE și Comisia trebuie să lucreze într-o strânsă colaborare. Dacă dorim să obținem o autonomie strategică deschisă, este esențial să dispunem de o cooperare eficientă în materie de examinare a investițiilor străine la nivelul întregii UE. Acum suntem bine echipați pentru aceasta.”

Regulamentul privind examinarea investițiilor străine directe adoptat în martie 2019 a stabilit un cadru la nivelul UE în care Comisia Europeană și statele membre își pot coordona acțiunile privind investițiile străine. În urma intrării oficiale în vigoare a Regulamentului privind examinarea ISD în aprilie 2019, Comisia și statele membre au lucrat la punerea în aplicare a cerințelor operaționale necesare pentru aplicarea integrală a regulamentului începând cu 11 octombrie 2020. Aceasta a inclus:

  • informarea Comisiei de către statele membre ale UE cu privire la mecanismele naționale existente de examinare a investițiilor străine;
  • stabilirea unor puncte de contact oficiale și a unor canale sigure în fiecare stat membru și în cadrul Comisiei pentru schimbul de informații și de analize;
  • elaborarea procedurilor necesare pentru a permite statelor membre și Comisiei să reacționeze rapid la preocupările legate de ISD și să emită avize;
  • actualizarea listei de proiecte și programe de interes pentru Uniune anexate la regulament.

În urma recomandărilor formulate de Comisie în orientările din martie 2020, statele membre au convenit, de asemenea, să coopereze în mod informal cu privire la examinarea ISD în cazul în care o investiție străină directă ar putea avea un efect asupra pieței unice a UE.

De asemenea, mai multe state membre sunt în curs de a-și reforma mecanismele de examinare sau de a adopta noi mecanisme.

Context

UE este una dintre destinațiile cele mai deschise din lume pentru investiții și principala destinație pentru investițiile străine directe la nivel mondial: la sfârșitul anului 2017, stocurile de investiții străine directe în UE deținute de investitori din țări terțe s-au ridicat la 6 441 miliarde EUR, oferind cetățenilor europeni 16 milioane de locuri de muncă directe.

Pentru a proteja interesele strategice ale UE legate de investițiile străine, regulamentul UE din martie 2019:

  • a creat un mecanism de cooperare prin care statele membre și Comisia pot face schimb de informații și, dacă este necesar, pot să își exprime preocupările legate de investiții specifice;
  • permite Comisiei să emită avize atunci când o investiție amenință securitatea sau ordinea publică a mai mult de un stat membru sau atunci când o investiție ar putea submina un proiect sau un program de interes pentru întreaga UE, cum ar fi Orizont 2020 sau Galileo;
  • stabilește termene limită pentru cooperarea dintre Comisie și statele membre și cooperarea între statele membre, respectând nediscriminarea și cerințe stricte de confidențialitate;
  • stabilește anumite cerințe de bază pentru statele membre care mențin sau adoptă un mecanism de examinare la nivel național din motive de securitate sau de ordine publică;
  • încurajează cooperarea internațională în procesul de examinare a investițiilor, inclusiv schimbul de experiență, de cele mai bune practici și de informații privind aspectele care reprezintă preocupări comune.

La 25 martie 2020, Comisia a publicat orientări adresate statelor membre, solicitând, printre altele, tuturor statelor membre să instituie un mecanism de examinare complet și să asigure o abordare fermă la nivelul UE în ceea ce privește examinarea investițiilor străine într-o perioadă de criză a sistemului de sănătate publică și de vulnerabilitate economică asociată acesteia.

Back To Top