skip to Main Content
0234370401 europedirectcomanesti@yahoo.com

Pactul Verde: un pas major către o Uniune neutră din punct de vedere climatic și sustenabilă

Parlamentul vrea ca Pactul Verde să fie în centrul pachetului UE de redresare în urma crizei. Aflați mai multe despre foaia de parcurs pentru o Europă climatic neutră.

În timpul pandemiei de coronavirus, activitatea economică a fost încetinită, ceea ce a dus la o reducere a emisiilor de carbon, dar a adus UE în pragul recesiunii. Parlamentul, într-o rezoluție adoptată la 15 mai 2020, a cerut un plan de redresare ambițios, care să aibă Pactul Verde în prim plan.

Ca răspuns, Comisia a propus programul „Next Generation EU”, un plan de redresare de 750 miliarde EUR .

Planul, împreună cu următorul buget pe termen lung al UE, care încă trebuie aprobat de statele membre și de Parlament, urmărește să edifice o Europă mai ecologică, mai incluzivă, mai digitală și mai sustenabilă și să contribuie la creșterea rezilienței la crizele viitoare, cum ar fi criza climatică.

În noiembrie 2019, Parlamentul a declarat o situație de urgență climatică, solicitând Comisiei să integreze toate propunerile sale, în conformitate cu obiectivul de 1,5 °C de limitare a încălzirii globale, și să asigure reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Ca răspuns, noua Comisie a prezentat Pactul Verde European, o foaie de parcurs pentru ca Europa să devină climatic neutră până în 2050.

Primii pași în cadrul Pactului Verde

Finanțarea tranziției ecologice

În ianuarie, Comisia a prezentat Planul de investiții pentru o Europă durabilă, strategia de finanțare a Pactului Verde, atrăgând investiții publice și private cu cel puțin o mie de miliarde de euro în următorul deceniu..

Jumătate va proveni din bugetul UE, iar 25 de miliarde EUR vor proveni din sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii. .

Mecanismul pentru o tranziție echitabilă, care ar trebui să mobilizeze cel puțin 100 miliarde EUR în perioada 2021-2027, va contribui la atenuarea impactului socioeconomic al tranziției asupra lucrătorilor și comunităților celor mai afectate de tranziție. În mai 2020, Comisia a propus un mecanism de împrumut pentru sectorul public, pentru a sprijini investițiile ecologiceîn regiunile dependente de combustibili fosili.Acesta trebuie aprobat de PE.

Pentru a încuraja investițiile în activități sustenabile pentru mediu și a combate dezinformarea în domeniul ecologic, Parlamentul a adoptat la 18 iunie un nou act legislativ privind investițiile sustenabile.

Legea europeană a climei

În martie 2020, Comisia a propus Legea europeană a climei, un cadru juridic pentru atingerea obiectivului de neutralitate climatică pentru 2050. În ianuarie, Parlamentul a solicitat obiective mai ambițioase de reducere a emisiilor decât cele propuse inițial de Comisie. Se preconizează că, în cursul acestui an, executivul UE va prezenta un obiectiv intermediar revizuit pentru 2030.

Consolidarea industriei europene și a IMM-urilor

În martie 2020, Comisia a prezentat o nouă strategie industrială pentru Europa, pentru ca întreprinderile europene să poată trece la neutralitatea climatică și la un viitor digital.

Întrucât 99% dintre întreprinderile europene sunt mici sau mijlocii (IMM-uri), , reprezentând 50% din PIB-ul UE și două treimi din locurile de muncă, Comisia a propus în paralel o nouă strategie pentru IMM-uri, care încurajează inovarea, reduce birocrația și facilitează accesul la finanțare.

Stimularea economiei circulare

Comisia a prezentat, de asemenea, în martie, Planul de acțiune al UE pentru economia circulară, incluzând măsuri de-a lungul întregului ciclu de viață al produselor care promovează procesele economiei circulare, favorizând consumul sustenabil și reducerea cantității de deșeuri. Planul se va axa pe:

  • electronică și TIC
  • baterii și vehicule
  • ambalaje și materiale plastice
  • materiale textile
  • construcție și clădiri
  • lanțul alimentar

Crearea unui sistem alimentar sustenabil

Sectorul alimentar este unul dintre principalii factori ai schimbărilor climatice. Deși agricultura UE este singurul sector agricol major din lume care și-a redus emisiile de gaze cu efect de seră (cu 20 % față de 1990), aceasta produce încă aproximativ 10 % din emisii (din care 70 % sunt cauzate de animale).

Strategia de la fermă la consumator prezentată de Comisie în mai 2020 ar trebui să garanteze un sistem alimentar echitabil, sănătos și ecologic, asigurând, în același timp, mijloacele de subzistență ale fermierilor. Acesta acoperă întregul lanț de aprovizionare cu alimente, de la reducerea utilizării pesticidelor și a vânzărilor de antimicrobiene la jumătate și reducerea utilizării îngrășămintelor pentru o creștere a agriculturii ecologice.

Conservarea biodiversității

UE urmărește să combată și pierderea biodiversității, inclusiv pericolul extincției a 1 milion de speciiStrategia UE în domeniul biodiversității pentru 2030, prezentată în mai, are scopul de a proteja natura, de a inversa degradarea ecosistemelor și de a opri pierderea biodiversității. Printre principalele sale obiective se numără:

  • extinderea zonelor protejate
  • oprirea și inversarea declinului polenizatorii
  • plantarea a 3 miliarde de copaci până în 2030
  • deblocarea a 20 de miliarde EUR pe an pentru biodiversitate
Back To Top