skip to Main Content
0234370401 europedirectcomanesti@yahoo.com

PE solicită o nouă strategie ambițioasă a UE pentru persoanele cu dizabilități

Deoarece perioada de aplicare a actualei strategii a UE pentru persoanele cu dizabilități se încheie, PE cere Comisiei să adopte o strategie ambițioasă după 2020.

Ce dorește Parlamentul să includă în noua strategie a UE pentru persoanele cu dizabilități

Parlamentul European dorește o societate incluzivă, în care drepturile persoanelor cu dizabilități să fie protejate, adaptată la nevoile individuale și în care să nu existe discriminare.

În cursul sesiuni plenare din iunie, deputații europeni au stabilit prioritățile pentru o nouă Strategie a UE pentru persoanele cu dizabilități după 2020, pe baza actualei Strategii europene 2010-2020 pentru persoanele cu handicap.

Parlamentul dorește ca Uniunea să fie lider în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și solicită o strategie ambițioasă și cuprinzătoare, bazată pe principiul incluziunii depline.

Rezoluția solicită Comisiei Europene:

 • o nouă strategie elaborată în strânsă cooperare cu persoanele cu dizabilități și cu organizațiile care le reprezintă;
 • integrarea drepturilor tuturor persoanelor cu dizabilități în toate politicile și domeniile;
 • obiective clare și măsurabile și o monitorizare periodică;
 • accesul egal pentru persoanele cu dizabilități la asistență medicală, locuri de muncă, transport public și locuințe;
 • fonduri suficiente pentru implementarea tuturor obligațiilor legate de accesibilitate;
 • punerea în aplicare și dezvoltarea în continuare a proiectului-pilot cardul european pentru dizabilitate, care permite recunoașterea reciprocă a dizabilităților în unele țări din UE;
 • o definiție comună la nivel UE a conceptului de „dizabilitate”

Persoanele cu dizabilități în Europa: fapte și cifre  

 • Se estimează că în UE există aproximativ 100 de milioane de persoane cu dizabilități. 
 • Rata de ocupare a forței de muncă în rândul persoanelor cu dizabilități (cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani) este de 50,6 %, față de 74,8 % în cazul persoanelor fără dizabilități. (2017) 
 • 28,7 % dintre persoanele cu dizabilități din UE sunt expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială, față de 19,2 % în rândul populației generale. (2018) 
 • 800 000 de persoane cu dizabilități nu au dreptul de a vota în UE. 

Măsurile adoptate de UE până acum pentru persoanele cu dizabilități

Strategia europeană pentru persoanele cu dizabilități a fost adoptată pentru a pune în aplicare Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap. Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități  

 • un tratat internațional cu caracter juridic obligatoriu privind drepturile omului, care stabilește standarde minime pentru a proteja drepturile persoanelor cu dizabilități 
 • a fost ratificată de UE și de toate statele sale membre 
 • în conformitate cu competențele lor, UE și statele sale membre sunt obligate să pună în aplicare obligațiile care le revin 

Printre inițiativele concrete lansate datorită Strategiei europene pentru persoanele cu handicap se numără Actul european privind accesibilitatea, care garantează că mai multe produse și servicii precum telefoanele inteligente, tabletele, bancomatele sau cărțile electronice sunt accesibile persoanelor cu dizabilități.

Directiva privind accesibilitatea site-urilor web prevede că persoanele cu dizabilități trebuie să aibă un acces mai ușor la datele și serviciile online, deoarece site-urile web și aplicațiile gestionate de instituțiile din sectorul public, cum ar fi spitalele, instanțele sau universitățile, trebuie să fie accesibile.

Programul de schimb de studenți Erasmus + promovează mobilitatea participanților cu dizabilități.

Următoarele etape:

Comisia Europeană intenționează să prezinte în 2021 propunerea sa privind o nouă strategie pentru persoanele cu dizabilități.

Back To Top