skip to Main Content
0234370401 europedirectcomanesti@yahoo.com

Pericolele pentru sănătate: o pregătire și un management de criză mai eficiente

Un nou program al UE va consolida sistemele de sănătate, pentru a răspunde mai bine în caz de crize transfrontaliere majore, cum ar fi pandemia „Covid-19”.

Epidemia de Covid-19 a arătat că țările UE trebuie să coopereze mai bine și să se coordoneze în perioadele de criză, precum și să crească capacitatea UE de a răspunde eficient în caz de pericole sanitare transfrontaliere.

Pe baza experienței crizei actuale, un nou program al UE în domeniul sănătății, „EU4Health”, urmărește să acopere lacunele identificate. Statele membre au responsabilitatea principală pentru politica în domeniul sănătății, însă UE poate completa și susține măsurile naționale și poate adopta legislație în anumite sectoare.

Pe lângă o mai bună protecție împotriva crizelor și managementul acestora prin consolidarea sistemelor de sănătate ale statelor membre și prin furnizarea unor servicii mai bune de îngrijire, programul EU4Health urmărește și stimularea inovării și a investițiilor și îmbunătățirea sănătății.Principalele 3 priorități ale EU4Health

 • Protecția cetățenilor Uniunii în caz de pericole sanitare transfrontaliere grave
 • O disponibilitate mai bună a medicamentelor
 • Sisteme de sănătate mai bune

„EU4Health” face parte din planul de redresare „Next Generation EU” prezentat în plen de Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la 27 mai. Într-o rezoluție privind revizuirea bugetului UE pentru perioada de după 2020 și planul de redresare economică al UE, adoptată la 15 mai, deputații europeni au insistat asupra creării unui nou program european de sănătate de sine stătător.

La o dezbatere din 28 mai, Comisia ENVI a salutat planurile Comisiei.

Parlamentul solicită o Uniune Europeană a Sănătății

Într-o rezoluție adoptată pe 10 iuliedupă o dezbatere cu Comisarul pentru sănătate Kyriakides, pe 8 iulie, Parlamentul și-a declarat principiile pe care le dorește introduse în Strategia pentru sănătate a UE. Deputații au subliniat din nou că trebuie să tragem învățămintele adecvate din pandemia de coronavirus, dotând UE cu instrumente mai puternice pentru a face față situațiilor de urgență sanitară. Deputații au cerut explicit:

 • Standarde minime pentru servicii medicale de calitate și teste de rezistență a sistemelor naționale de sănătate, pentru a identifica punctele slabe și pentru a se asigura că sunt pregătite în cazul altor crize sanitare
 • Un „mecanism european de reacție în caz de urgență sanitară”, pentru face față crizei cu eficiență, asigurând o mai bună coordonare la nivelul UE și buna funcționare a rezervei strategice de medicamente și echipamente medicale
 • Un acces convenabil la vaccinuri și tratamente împotriva Covid-19 pentru toți oamenii din lume, imediat ce sunt disponibile
 • Transpunerea integrală în practică a abordării „Sănătatea în toate politicile”, integrând aspectele legate de sănătate în toate domeniile de politică relevante, cum ar fi agricultura, transporturile, comerțul internațional, cercetarea, mediul și protecția climei.

Parlamentul European a promovat în mod consecvent instituirea unei politici coerente de sănătate publică. Într-o rezoluție adoptată la 17 aprilie, Parlamentul a solicitat, de asemenea, un buget specific pentru a sprijini sectoarele naționale de sănătate în timpul crizei, precum și pentru investiții post-criză, pentru a face sistemele de sănătate mai reziliente și mai axate pe cei care au cel mai mult nevoie. „Pandemia de Covid-19 a demonstrat că politicile de sănătate ale UE trebuie consolidate. Parlamentul European s-a angajat ca fondurile Programului UE din domeniul sănătății să fie utilizate pentru a crea o valoare adăugată reală în protecția sănătății europenilor pe viitor, unindu-ne forțele în această direcție.” Pascal Canfin(Renew Europe, FR), președintele Comisiei ENVI

Programul va acoperi perioada 2021-2027, însă toate măsurile legate de redresarea în urma crizei vor fi aplicate în primii ani.

Contracararea pericolelor sanitare transfrontaliere

Programul vizează o mai bună prevenire, pregătire, monitorizare și reacție în perioadele de criză, precum și îmbunătățirea coordonării capacităților pentru situații de urgență. Scopul său este de a face rezerve de medicamente și materiale medicale, personal medical și experți, precum și de a oferi asistență tehnică.

„RescUE” – o componentă a Mecanismului de protecție civilă al UE – va continua să ofere o reacție rapidă și să se concentreze pe capacitățile de răspuns direct în situații de criză, iar „EU4Health” va include rezerve medicale strategice pentru utilizarea pe termen lung și o rezervă de personal medical care să poată fi mobilizat în caz de criză.

Medicamente și materiale medicale disponibile și la prețuri accesibile

UE va susține acțiunile de monitorizare a deficitului de medicamente, de dispozitive medicale și de alte produse (medicale) importante în situații de criză și de limitare a dependenței de importul de medicamente și substanțe farmaceutice active din țări terțe. Uniunea își propune, de asemenea, să stimuleze inovarea și o producție mai ecologică.

Consolidarea sistemelor de sănătate și a personalului medical disponibil

Sistemele naționale de sănătate ar trebui să devină mai eficiente și mai reziliente prin: stimularea investițiilor în programe de profilaxie a bolilor; susținerea schimburilor de bune practici; cooperarea globală; îmbunătățirea accesului la servicii medicale.„O singură sănătate”

 • „EU4Health” se bazează pe abordarea „O singură sănătate”
 • Acest program recunoaște că sănătatea oamenilor și a animalelor sunt interconectate, că bolile pot fi transmise de la om la animale și invers și că trebuie tratate în ambele direcții, precum și că mediul face legătura între oameni și animale.

Înfruntarea provocărilor pe termen lung

„EU4Health” își propune, printre altele, să se ocupe de:

 • furnizarea de servicii medicale de bună calitate și la prețuri accesibile pentru toți, eliminând inegalitățile în materie de sănătate
 • extinderea utilizării inovațiilor digitale
 • combaterea bolilor netransmisibile, prin îmbunătățirea diagnosticării, a prevenirii și a îngrijirilor, în special a cancerului, a bolilor cardiovasculare, a diabetului și a sănătății mintale (obiectivul este reducerea mortalității premature cu o treime până în 2030)
 • promovarea unei utilizări prudente a antibioticelor și combaterea rezistenței la antimicrobiene
 • îmbunătățirea ratei de vaccinare în statele membre
 • extinderea inițiativelor reușite (cum ar fi Rețelele europene de referință, care fac legătura între profesioniștii din domeniul sănătății pentru a sprijini pacienții afectați de boli rare)
 • combaterea impactului poluării mediului și al schimbărilor demografice (inclusiv îmbătrânirea populației) asupra sănătății publice.

Ce se va finanța?

Comisia Europeană propune investiții de 9,4 miliarde EUR din următorul buget pe termen lung în programul EU4Health, de 23 de ori mai mult decât finanțarea din sectorul sănătății pentru perioada 2014-2020. Parlamentul a salutat această propunere în rezoluția sa din luna iulie, dar a solicitat și un fond dedicat îmbunătățirii infrastructurilor spitalelor și a serviciilor de sănătate.EU4Health va consolida sistemele naționale prin finanțare (exemple):

 • sprijin și consiliere adaptate fiecărei țări
 • formare pentru personalul medical care urmează să fie trimis pe teren în UE
 • auditarea nivelului de pregătire și intervenție al statelor membre
 • studii clinice pentru accelerarea găsirii de medicamente și vaccinuri
 • colaborare și parteneriate transfrontaliere
 • studii, colectări de date și evaluări comparative

Se vor face investiții în sănătate și prin intermediul altor programe ale UE, printre care: Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune pentru infrastructura medicală, Orizont Europa pentru cercetare și inovare în domeniul sănătății, FSE+ pentru formare și sprijin pentru grupurile vulnerabile în ceea ce privește accesul la servicii medicale.

Etapele următoare

Parlamentul și guvernele UE vor negocia propunerea Comisiei privind EU4Health ca parte a acordului privind următorul buget pe termen lung. Se preconizează că programul va fi lansat de la 1 ianuarie 2021.

Back To Top