skip to Main Content
0234370401 europedirectcomanesti@yahoo.com

PNDR 2014-2020 – 4.1a: Investitii in exploatatii pomicole

Reprezentantii MADR au publicat ghidul solicitantului, varianta finala, pentru sub-masura 4.1a „Investitii in exploatatii pomicole„, aferenta noului PNDR 2014-2020.

Prin aceasta sub-masura de finantare se vor acorda bani europeni nerambursabili pentru activitati care vizeaza sprijinul fermierilor in domeniul exploatatiilor pomicole.

Care sunt obiectivele sub-masurii

 • Cresterea competitivitatii, diversificarea productiei, cresterea calitatii produselor obtinute si imbunatatirea performantei generale a exploatatiilor pomicole;
 • Cresterea valorii adaugate a produselor prin sprijinirea procesarii fructelor la nivelul fermei si a comercializarii directe a produselor obtinute;
 • Dezvoltarea lanturilor scurte de aprovizionare;
 • Eficientizarea costurilor de productie prin promovarea producerii si utilizarii energiei din surse regenerabile in cadrul fermei si prin reducerea consumului de energie.

Solicitantii eligibili sunt fermierii definiti conform Regulamentului (CE) 1307/ 2013, art. 4, ca fiind persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup si membrii sai il detin in temeiul legislatiei nationale, ale caror exploatatii se situeaza pe teritoriul Romaniei si care desfasoara o activitate agricola.

Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile/operatiunile eligibile prevazute prin submasura:
(1) Investitii in modernizarea fermelor pomicole, inclusiv in infiintarea si reconversia plantatiilor pomicole si modernizarea parcului de masini si utilaje agricole;
(2) Investitii in modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv in cresterea suprafetelor ocupate de material saditor;
(3) Infiintarea si modernizarea unitatilor de procesare la nivelul fermelor si investitii in vederea comercializarii (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componenta secundara a proiectului;
(4) Investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile, cu exceptia biomasei (solara, eoliana, cea produsa cu ajutorul pompelor de caldura, geotermala) in cadrul fermei, ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu;
(5) Investitii in instalatii pentru producerea de energie electrica si/sau termica, prin utilizarea biomasei (din deseuri/produse secundare rezultate din propria activitate agricola), ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta  va fi destinata exclusiv consumului propriu;
(6) Infiintarea si/sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si racordari;
(7) Investitii in scopul indeplinirii standardelor comunitare in cazul tinerilor fermieri in conformitate cu art 17 (5) al Reg. nr. 1305/2013 in care sprijinul poate fi acordat pe o perioada maxima de 24 luni de la momentul instalarii;
(8) Investitii necorporale: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci in conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. nr. 1305/2013.

Exploatatia trebuie sa respecte dimensiunile economice viabile, astfel:
I) in cazul investitiilor care presupun reconversie si/sau infiintare plantatii pomicole, dimensiunea economica a exploatatiei agricole trebuie sa fie de minimum 8.000 euro SO;
II) in cazul investitiilor care nu presupun reconversie si/sau infiintare plantatii pomicole, dimensiunea minima  a suprafetelor pomicole detinute in proprietate sau folosinta de o exploatatie agricola trebuie sa fie de minimum 8.000 euro SO;
III) in cazul investitiilor ce presupun producerea de material de inmultire si material de plantare fructifer, dimensiunea minima a suprafetelor ocupate de pepiniere detinute in proprietate sau folosinta trebuie sa fie de minimum 8000 euro SO.

Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si/sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

 • Reconversia plantatiilor existente, inclusiv costurile pentru defrisare, materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina si ploaie, echipamente de irigatii la nivelul exploatatiilor;
 • Infiintarea de plantatii pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina  si ploaie;
 • Infiintarea de pepiniere pentru producerea de material de inmultire si material de plantare fructifer inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, plase antigrindina etc.;
 • Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea sistemelor de depozitare, conditionare, si ambalare  si a unitatilor de procesare la nivelul exploatatiei, inclusiv unitati de procesare mobile.

Atentie! 

Produsele depozitate, conditionate, ambalate trebuie sa provina majoritar din exploatatia proprie.

Achizitionarea, inclusiv prin leasing, de masini/utilaje si echipamente noi, in limita valorii de piata a bunului respectiv.

Atentie!

Este considerata cheltuiala eligibila doar leasingul financiar.

 • Achizitionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, in scopul comercializarii produselor in cadrul lanturilor scurte, respectiv:

o Autocisterne
o Autoizoterme
o Rulote si autorulote alimentare

 • Amenajarea, constructia, dotarea spatiilor de desfacere din cadrul exploatatiei si alte activitati de marketing (autorulote, dozatoare (automate) de sucuri naturale si alte produse din sectorul pomicol,
 • Infiintarea unui site pentru promovarea si comercializarea  propriilor produse, etichetarea ‐ crearea conceptului);
 • Infiintarea unui site pentru promovarea si comercializarea  propriilor produse si etichetarea ‐ crearea conceptului se va face in limita a 5000 de euro.
 • Investitii care vizeaza  imbunatatirea performantelor de mediu ale exploatatiilor pomicole (cresterea eficientei energetice a cladirilor, anveloparea cladirilor, achizitionarea de instalatii de producere a energiei regenerabile la nivelul exploatatiei);
 • Imprejmuirea suprafetelor pe care se realizeaza investitia si drumuri de exploatare;
 • Completarea golurilor cu puieti in plantatiile de pomi si arbusti (replantare);
 • Procentul de puieti inlocuiti va fi prevazut in proiectul de plantare (infiintare si/sau reconversie) avizat de un institut pomicol sau de o statiune pomicola din zona, insa nu poate depasi 5%.
 • Achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci in conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013.

Bugetul total alocat sesiunii anuale este de 1.050.000 de euro

Back To Top