skip to Main Content
0234370401 europedirectcomanesti@yahoo.com

POR: Apel de proiecte Regio pentru entitatile de inovare si transfer tehnologic

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020, a aprobat, pe data de 20 iulie 2018, versiunea finala a Ghidului Solicitantului pentru Prioritatea de Investitii 1.1. – Operatiunea A: Masuri de sprijin constand in acordarea unor ajutoare de stat si ajutoare de minimis pentru entitatile de inovare si transfer tehnologic (Axa prioritara 1 – Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de investitii 1.1), in cadrul apelului de proiecte POR/2018/1/1.1.A./1.

Pot depune cereri de finantare entitatile de inovare si transfer tehnologic (ITT) legal constituite, autorizate provizoriu sau acreditate ori care urmeaza a fi autorizate provizoriu/ acreditate, din mediul urban si rural, din regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest si Centru.

Entitatile de inovare si transfer tehnologic pot fi:

Unitati si institutii de drept public:

 • autoritati publice centrale;
 • autoritati publice locale;
 • institute nationale de cercetare-dezvoltare, care functioneaza in coordonarea Ministerului Educatiei Nationale;
 • institutii de invatamant superior de stat acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, fara personalitate juridica, constituite conform Cartei universitare;
 • institute, centre sau statiuni de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei Romane sau a academiilor de ramura;
 • alte institute, centre sau statiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice ori de drept public;
 • centre internationale de cercetare-dezvoltare infiintate in baza unor acorduri internationale;
 • institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si regiilor autonome;
 • alte institutii publice sau de drept public care au ca obiect de activitate si cercetarea-dezvoltarea ori structuri ale acestora legal constituite.

Unitati si institutii de drept privat:

 • institutii de invatamant superior particulare acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, fara personalitate juridica, constituite conform Cartei universitare;
 • institute sau centre de cercetare-dezvoltare fara scop patrimonial, recunoscute de utilitate publica;
 • alte institute, centre sau statiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial;
 • alte organizatii neguvernamentale, fara scop patrimonial;
 • societati care au ca principal obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea sau care au in obiectul de activitate si cercetarea-dezvoltarea sau structuri ale acestora legal constituite;
 • Camere de comert (si industrie) (CC), (infiintate in baza Legii camerelor de comert nr. 335/2007, cu modificarile si completarile ulterioare).

Entitatile din infrastructura se pot constitui si cu participarea mai multor persoane juridice din categoriile de mai sus, precum si in parteneriat cu organizatii similare din alte state.

Vor fi sprijinite activitati specifice realizarii de investitii pentru dezvoltarea entitatilor de inovare si transfer tehnologic (ITT) si a centrelor de competenta, in concordanta cu Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare si Inovare si cu documentele regionale de specializare inteligenta:

 • crearea si dezvoltarea infrastructurilor de inovare si transfer tehnologic (ITT) – constructia, extinderea si dotarea cu echipamente si software
 • achizitionarea de servicii de transfer tehnologic specific.

Pentru proiectele in care sunt incluse doar activitati ce se incadreaza in prevederile ajutorului de stat regional, ca si pentru cele care includ si activitati ce intra sub incidenta ajutorului de minimis, valoarea finantarii nerambursabile acordate este intre minim 75.000 de euro si maxim 3 milioane de euro, alocarea totala a acestui apel fiind de 66 de milioane de euro.

Proiectele pot fi depuse incepand cu data de 20 august 2018, ora 12.00, pana pe data de 20 februarie 2019, ora 12.00. Apelul de proiecte POR/2018/1/1.1.A/1 este non-competitiv (se mentine indiferent daca valoarea solicitata a proiectelor depuse depaseste alocarea regionala a apelului).

Ghidul solicitantului

Back To Top