skip to Main Content
0234370401 europedirectcomanesti@yahoo.com

Regiunile ultraperiferice ale UE: parteneriatul consolidat dă roade

Comisia Europeană a adoptat astăzi un raport privind progresele realizate în cadrul Parteneriatului strategic din 2017 cu regiunile ultraperiferice ale UE, care a consolidat cooperarea dintre regiunile ultraperiferice ale UE, statele membre respective și Comisia Europeană. Raportul arată că acest parteneriat consolidat dă roade: utilizând ca fundament atuurile cele mai importante ale regiunilor ultraperiferice, acțiunile regionale și naționale sunt în prezent funcționale, fiind menite să stimuleze creșterea în domenii precum agricultura, economia albastră, biodiversitatea și economia circulară, energia, cercetarea și inovarea, ocuparea forței de muncă, educația și formarea profesională, accesibilitatea digitală, transportul și cooperarea cu țările învecinate.

Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „Fie că se află aproape sau departe, Uniunea Europeană nu lasă pe nimeni în izolare. Iată ce arată raportul de astăzi: Comisia Europeană și-a respectat pe deplin angajamentul de a ține seama de specificitățile regiunilor ultraperiferice în cadrul tuturor politicilor UE. Sunt foarte mulțumită de faptul că aceste regiuni își valorifică acum atuurile lor unice, după cum reiese din raportul de astăzi. Suntem pe calea cea bună pentru a transforma parteneriatul nostru strategic într-o schimbare pozitivă și într-un viitor mai bun pentru regiunile noastre ultraperiferice.”

Ținând seama de progresele realizate, raportul sugerează că sunt necesare eforturi suplimentare la toate nivelurile pentru a aborda schimbările climatice, pentru a proteja biodiversitatea, pentru a introduce economia circulară și pentru a trece la utilizarea energiei din surse regenerabile în regiunile ultraperiferice. Sectoare principale cum ar fi economia albastră necesită, de asemenea, investiții continue.

Din acest motiv, ascultând vocea regiunilor ultraperiferice, Comisia a creat o serie de oportunități în contextul politicilor și al instrumentelor de finanțare ale UE. Ea a adaptat legislația, politicile și instrumentele UE la nevoile și interesele regiunilor ultraperiferice, oferind, în același timp, sprijin specific acestor regiuni. Aceste măsuri includ:

  • Luarea în considerare a specificităților regiunilor în procesul de elaborare a politicilor, de la ajutoare de stat la impozitare, de la Semestrul european la Pactul verde sau la planul de acțiune privind economia circulară;
  • Reflectarea specificităților regiunilor ultraperiferice în douăzeci și una de propuneri pentru programele și fondurile UE aferente perioadei 2021 – 2027, într-o gamă largă de sectoare, incluzând coeziunea, agricultura, pescuitul, cercetarea, mediul, transportul și conectivitatea digitală;
  • Crearea de oportunități particularizate în cadrul inițiativelor existente, cum ar fi Orizont 2020 și LIFE;
  • Crearea de grupuri operative dedicate și informarea cetățenilor acestor regiuni prin dialoguri cu cetățenii.

Comisia Europeană se angajează să colaboreze cu cele nouă regiuni pentru ca parteneriatul strategic să avanseze. Ea face apel la Parlamentul European și la Consiliu să asigure adoptarea rapidă a cadrului juridic și de politici pentru perioada 2021 – 2027, pentru a oferi regiunilor ultraperiferice acces particularizat și condiții de sprijin specific cât mai curând posibil.

Context

Cele nouă regiuni ultraperiferice sunt Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica, Mayotte, Réunion și Saint-Martin (Franța), Azore și Madeira (Portugalia) și Insulele Canare (Spania). Ele se află în Oceanele Atlantic și Indian, în bazinul Caraibilor și în America Latină.

Regiunile ultraperiferice ale UE se confruntă cu constrângeri permanente legate de depărtarea la care se află, de dimensiunea lor mică, de vulnerabilitatea la schimbările climatice și de insularitate, caracteristici care le încetinesc creșterea și dezvoltarea. În acest context, Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (articolul 349 din TFUE) prevede măsuri specifice pentru sprijinirea regiunilor ultraperiferice, inclusiv condiții particularizate pentru aplicarea legislației Uniunii în aceste regiuni și pentru accesul la programele UE.

Dispersate în Oceanul Atlantic, bazinul Caraibilor, America Latină și Oceanul Indian, regiunile ultraperiferice conferă UE atuuri unice: biodiversitate bogată, poziție strategică pentru activități spațiale și astrofizice, zone economice maritime vaste și apropierea de alte continente. În octombrie 2017, Comisia Europeană a adoptat o Comunicare privind un parteneriat strategic reînnoit cu regiunile ultraperiferice ale UE. Comisia s-a angajat să includă interesele și preocupările lor în procesul de elaborare a politicilor și în programele de finanțare ale UE, pentru a oferi sprijin particularizat și pentru a stimula dialogul între toți actorii relevanți.

Informații suplimentare

Raport privind punerea în aplicare a parteneriatului strategic reînnoit cu regiunile ultraperiferice ale UE

Comunicare din 2017: Un parteneriat strategic consolidat și reînnoit cu regiunile ultraperiferice ale UE

Pagină de internet cu informații suplimentare despre regiunile ultraperiferice

Back To Top