Reprezentantul Permanent al României la ONU, ambasadorul Ion Jinga a co-prezidat marţi, la sediul ONU din New York, reuniunea comună a Consiliului Economic şi Social (ECOSOC) şi a Comisiei pentru Consolidarea Păcii (PBC).

Anul acesta, subiectul evenimentului comun a fost dedicat Conexiunilor dintre schimbările climatice şi consolidarea şi permanentizarea păcii în regiunea Sahel.

“Ambasadorul Ion Jinga a salutat decizia comună de a discuta situația din Sahel din perspectiva impactului schimbărilor climatice asupra păcii și securității în regiune, având în vedere faptul că aceasta se confruntă cu riscuri multidimensionale şi are nevoie urgentă de coordonare integrată, analiză şi sprijin din partea comunității internaționale”, informează Misiunea Permanentă a României pe lângă Naţiunile Unite.

Subliniind că „efectele schimbărilor climatice, cum ar fi deşertificarea, seceta, inundaţiile, insecuritatea alimentară, reprezintă ameninţări la adresa generaţiilor viitoare şi asupra dezvoltării”, Reprezentantul Permanent al României la ONU a apreciat că ECOSOC şi PBC pot sprijini regiunea Sahel în combaterea provocărilor impuse de schimbările climatice şi în procesele de permanentizare a păcii prin coordonare şi coerenţă politică, construirea de parteneriate, mobilizarea resurselor şi încurajarea leadershipului şi a eforturilor naţionale.

„În baza mandatului lor, ECOSOC şi PBC pot acorda expertiză şi sprijin, acționând împreună și în complementaritate, în promovarea responsabilităţii naţionale şi regionale şi în susţinerea iniţiativelor locale”, a afirmat Ion Jinga.

El a arătat că schimbările climatice se află între prioritățile agendei ONU și că abordarea cauzelor profunde ale conflictelor presupune acțiuni coerente care să implice întregul sistem instituțional al organizației: „O pace durabilă nu poate exista fără dezvoltare durabilă, iar pentru aceasta țările din Sahel au nevoie de investiții pentru dezvoltare. Ele au, de asemenea, nevoie de sprijin durabil din partea comunității internaționale pentru a construi pacea și a combate extremismul violent, pentru a construi societăți reziliente și a combate schimbările climatice”.